Chat with us, powered by LiveChat Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử – Nhiều DN vẫn đang thắc mắc nếu dùng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế, người mua hàng có chấp nhận hay không và thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử như thế nào?

(Hình ảnh: Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử)

(Hình ảnh: Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử)

** Các bước thủ tục phát hành hóa đơn điện tử: 

Bước 1: Ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Tổ chức trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này.

hoadondientu

Bạn đang xem: Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử

Bước 2: Tạo hóa đơn điện tử mẫu và gửi lên cơ quan thuế

Tổ chức cần ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu theo đúng định dạng gửi cho người mua đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

Bước 3: Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

thongbaophathanhhoadon

** Lưu ý:

– Thực tế để thuận tiện, 3 giấy tờ trên DN lập cùng 1 lúc và gửi cơ quan thuế 1 lần.

– Theo quy định của thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017, nếu cơ quan thuế không có phản hồi bằng văn bản về việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp sau 2 ngày làm việc, thì doanh nghiệp nghiễm nhiêm được phép xuất hoá đơn điện tử 1 cách hợp pháp.

Bài viết: Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Khoản trả trước tiền thuê đất sau ngày luật đất đai có hiệu lực và có sổ đỏ có được ghi nhận là TSCĐ vô hình không?

– Theo quy định của Thông tư 45 tiền thuê đất đối với đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê được ghi nhận là TSCĐ vô hình khi thỏa mãn 2 điều kiện: i) Thuê trước ngày có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai 2003 và ii) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Như vậy tất cả các trường hợp trả trước tiền thuê đất sau ngày luật đất đai có hiệu lực đều phải ghi nhận là chi phí trả trước, không phân biệt có sổ đỏ hay không

Tags từ khóa: điều kiện được sử dụng hóa đơn điện tử – hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử – thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử – mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử – thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử – mẫu số 1 phụ lục của thông tư 32 – lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử ( theo mẫu số 1 phụ lục của thông tư 32)- phần mềm xử lý hóa đơn của tổng cục thuế

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.