Hướng dẫn xử lý khi làm mất 3 liên của hóa đơn đã lập

Hướng dẫn xử lý khi làm mất 3 liên của hóa đơn đã lập

Hướng dẫn xử lý khi làm mất 3 liên của hóa đơn đã lập – Mất hóa đơn đầu vào, đầu ra thì giải quyết như thế nào? Mức xử phạt ra sao? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

(Hình ảnh: Hướng dẫn xử lý khi làm mất 3 liên của hóa đơn đã lập)

(Hình ảnh: Hướng dẫn xử lý khi làm mất 3 liên của hóa đơn đã lập)

*** Căn cứ vào Thông tư 10/2014/TT-BTC Về hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
– Tại khoản 4a, Điều 11 quy định hành vi về vi phạm hóa đơn:
+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập ( liên giao cho khách hàng nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.
+ Mất, cháy, hỏng hóa đơn trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật kế toán…
– Tại điều 13 quy định về hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo ( trừ thông báo phát hành hóa đơn ) cho cơ quan thuế
*** Về quy định phạt như sau:
1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hóa đơn không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, thông báo phát hành hóa đơn theo quy định
Ngoài ra bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định.
Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thuế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.
2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:
a. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày 1 đến hết ngày 5 kể từ hết thời hạn theo quy định.
b. Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
c. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ hết thời hạn theo quy định.
 3.Phạt tiền từ 4.000.000 đồng hết 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp thông bái, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định”
– Nếu doanh nghiệp vi phạm về việc gửi báo cáo mất hóa đơn thì chỉ xử phạt vi phạm theo quy định tại điều 13 của Thông báo số 10/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Hướng dẫn xử lý khi làm mất 3 liên của hóa đơn đã lập

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Chi phí khấu hao TSCĐ chưa sử dụng không được trừ khi tính thuế TNDN
** Căn cứ theo khoản 1 điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC qui định DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
– Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
– Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”
** Căn cứ theo khoản 2.2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Related Posts

   
Đánh giá Hướng dẫn xử lý khi làm mất 3 liên của hóa đơn đã lập 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.