Chat with us, powered by LiveChat Kê khai thuế GTGT hàng bán bị đổi, trả lại

Kê khai thuế GTGT hàng bán bị đổi, trả lại

Kê khai thuế GTGT hàng bán bị đổi, trả lại

(Hình ảnh: Kê khai thuế GTGT hàng bán bị đổi, trả lại)

(Hình ảnh: Kê khai thuế GTGT hàng bán bị đổi, trả lại)

– Đối với các hóa đơn đã xuất và bị thu hồi trong cùng một tháng:

Công ty không kê khai vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II- Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.

– Đối với các hóa đơn đã xuất và bị thu hồi khác tháng:

Công ty thực hiện kê klhai điều chỉnh doanh số bán ra và thuế GTGT đầu ra vào ác chỉ tiêu tường ứng tại Mục II- hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đổi, trả lại hàng

( CV 4723/TCT-CS ngày 13/10/2017 của TCT gửi CT TPHCM)

** Tải DOWNLOAD CV 4723/TCT-CS:

download

Bài viết: Kê khai thuế GTGT hàng bán bị đổi, trả lại

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai chi tiết

Hướng dẫn cách kê khai thuế bảo vệ môi trường mới nhất

Tag từ khóa: cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại – hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 – thông tư hướng dẫn hàng bán bị trả lại – kê khai thuế trả lại hàng cho người bán – cách hạch toán hàng bán bị trả lại – công văn 4943 tổng cục thuế – biên bản trả lại hàng – hàng bán bị trả lại không có hóa đơn

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Kê khai thuế GTGT hàng bán bị đổi, trả lại 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.