Chat with us, powered by LiveChat Kế toán hành chính sự nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong quản lý ngân sách

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong quản lý ngân sách

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong quản lý ngân sách – Chắc hẳn mọi người đều đã quen với cụm từ kế toán doanh nghiệp hay kế toán ngân hàng…Vậy còn kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Bạn đã biết gì về kế toán hành chính sự nghiệp chưa? Bài viết sau đây sẽ chia sẻ với các bạn về kế toán hành chính sự nghiệp và vai trò của nó trong quản lý NSNN. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

(Hình ảnh: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong quản lý ngân sách)

(Hình ảnh: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong quản lý ngân sách)

1/ Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Đơn vị hành chính sự nghiệp là hệ thống các cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập để thực hiện chức năng riêng của từng ban, ngành, lĩnh vực. Ví dụ: bệnh viện, trường học, ủy ban nhân dân,.…

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp.

Để phù hợp với việc hạch toán kế toán trong các loại đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp được phân thành:

Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu: là các đơn vị có phát sinh các khoản thu bù đắp chi phí ngoài nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước. Ví dụ: bệnh viện có thu khoản viện phí, trường học có thu học phí,…

Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần: là các đơn vị có nguồn thu chủ yếu là từ Ngân sách Nhà nước và dùng khoản thu đó để trang trải chi phí. Ví dụ: Sở tài chính, phòng ban các cấp Huyện, xã,…

Đơn vị hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh: là các đơn vị có sử dụng kinh phí của Ngân sách Nhà nước nhưng có thực hiện thêm hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ: Trung tâm giống cây trồng vật nuôi của tỉnh, huyện,…

Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án: là các đơn vị có sử dụng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện các dự án mang tính chất xã hội. Ví dụ: dự án tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên của trung tâm y tế,…

Bạn đang xem: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong quản lý ngân sách

2/ Vai trò của kế toán hành chính sự nghiệp trong quản lý ngân sách nhà nước:

Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động bằng nguồn kinh phí của nhà nước cấp hoặc từ các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, hoạt động kinh doanh hay viện trợ không hoàn lại. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với NSNN. 

Công tác kế toán hành chính sự nghiệp:

Kế toán vốn bằng tiền: Phản ánh tình hình biến động của những loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm : Tiền mặt tại quỹ, tiền gởi tại các ngân hàng, kho bạc.

Kế toán vật tư tài sản: Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động vật tư, các công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tại đơn vị. Bên cạnh đó kế toán cũng phản ánh số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của tài sản cố định hiện có cũng như hình biến động của tài sản cố định, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa Tài sản tại các đơn vị.

Kế toán thanh toán: Phản ánh những khoản nợ cần phải thu và tình hình thanh toán những khoản nợ cần phải thu theo từng đối tượng thanh toán cả trong và ngoài đơn vị. Phản ánh những khoản nợ cần phải trả, các khoản trích nộp theo lương, khoản phải trả cán bộ viên chức và khoản phải trả, cần phải nộp khác.

Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ: Phản ánh việc tiếp nhận, quản lý sử dụng những nguồn kinh phí ngân sách cấp, nguồn kinh phí thu tại những đơn vị, nguồn kinh phí viện trợ, nguồn kinh phí tài trợ và thanh quyết toán những nguồn kinh phí và tình hình biến động của nguồn kinh phí hình thành nên tài sản cố định. Phản ánh tình hình trích lập và tình hình sử dụng quỹ của đơn vị.

Kế toán các khoản thu ngân sách: Phản ánh các khoản thu về phí, lệ phí và những khoản thu NS phát sinh ở chính đơn vị. Phản ánh các khoản thu về HĐ SXDV, thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu lãi tiền gửi ….

Kế toán các khoản chi ngân sách: Phản ánh những khoản chi thường xuyên cũng như không thường xuyên (chi thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước,….), chi sản xuất dịch vụ và chi phí của những hoạt động khác.

Lập báo cáo tài chính và phân tích quyết toán của đơn vị.

 

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Bài viết: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong quản lý ngân sách

Có thể bạn quan tâm: Kế toán quản trị là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong quản lý ngân sách tinh ngyen
Kế toán hành chính sự nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong quản lý ngân sách

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Kế toán hành chính sự nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong quản lý ngân sách 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.