Chat with us, powered by LiveChat Kế toán kép là gì? So sánh kế toán đơn và kế toán kép? - Học kế toán thực hành

Kế toán kép là gì? So sánh kế toán đơn và kế toán kép?

Kế toán kép là gì? So sánh kế toán đơn và kế toán kép? – Kế toán kép là một nghiệp vụ kế toán quan trọng dùng để ghi chép những sự biến động về nguồn vốn và tài sản của một doanh nghiệp. Vậy kế toán kép là gì? Kế toán kép có gì khác so với kế toán đơn hay không? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây nhé!

(Hình ảnh: Kế toán kép là gì? So sánh kế toán đơn và kế toán kép?)

(Hình ảnh: Kế toán kép là gì? So sánh kế toán đơn và kế toán kép?)

  • KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN KÉP:

Kế toán kép là việc ghi chép, theo dõi trên những tài khoản kế toán có mối quan hệ khách quan và giữa các đối tượng kế toán khác nhau theo đúng mối quan hệ đối ứng của các tài khoản kế toán với nhau và với các nghiệp vụ kinh doanh, tài chính nào đó. Hay có thể hiểu nôm na kế toán kép là kế toán 2 sổ trong đó mỗi giao dịch tài chính của một công ty được ghi lại với ít nhất 2 tài khoản kế toán có liên quan.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp của bạn vay mượn 10.000 $ từ ngân hàng thì tài khoản tiền của doanh nghiệp được tăng lên với một mục ghi nợ là $ 10,000 và khoản mục nợ vay tăng lên với một mục tín dụng ghi có $10,000. Nếu doanh nghiệp đã trả lại $ 3000 doanh nghiệp sẽ giảm số tiền trong tài khoản tiền với một mục tín dụng $ 3000 và sẽ giảm số dư trong tài khoản nợ vay phải trả bằng một mục ghi nợ của $ 3.000.

  • SO SÁNH KẾ TOÁN ĐƠN VÀ KẾ TOÁN KÉP

Giống nhau: Kế toán đơn và kế toán kép đều là những bút toán phân loại kế toán căn cứ vào việc ghi chép, theo dõi  các đối tượng kế toán vào các tài khoản kế toán.

Khác nhau:

KẾ TOÁN ĐƠNKẾ TOÁN KÉP
Các tài khoản kế toán phản ánh khác nhau, riêng biệt không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau.Các tài khoản kế toán phản ánh  có mối quan hệ khách quan với nhau theo đúng mối quan hệ đối ứng của các tài khoản kế toán.

 

 

Bạn đang xem: Kế toán kép là gì? So sánh kế toán đơn và kế toán kép?

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán kép là gì? So sánh kế toán đơn và kế toán kép?

Có thể bạn quan tâm:

Tác dụng của phương pháp ghi sổ kép:

+ Thông qua mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản có thể thấy được nguyên nhân tăng, giảm của các đối tượng kế toán, từ đó có thể phân tích được hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

+ Kiểm tra được việc phản ánh các NVKT vào các tài khoản có chính xác hay không.

+ Tính chất cân đối  ở hai bên Nợ, Có trong từng bút toán theo nguyên tắc tổng số phát sinh bên Nợ của tất cả các tài khoản nhất thiết phải bằng tổng số phát sinh bên Có của tất cả các tài khoản → giúp  cho việc kiểm tra tổng số phát sinh của các tài khoản trong từng kỳ nhất định.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Kế toán kép là gì? So sánh kế toán đơn và kế toán kép? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.