Chat with us, powered by LiveChat Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng

Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng

Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng. Thời gian xuất hóa đơn công trình xây dựng là khi nào?  Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT trong xây dựng, thời điểm xuất hóa đơn theo đúng quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Theo khoản 2 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm  nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, KHÔNG phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng

Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng

– Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều.

=> Phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

– Nếu DN kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì NGÀY lập hóa đơn là NGÀY THU TIỀN.”
Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số thuế GTGT.
Lưu ý:
– DN xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao.

=> Phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao.
Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT.
– Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì => Lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.
Như vậy: Các khoản tạm ứng không được xuất hóa đơn mà chỉ theo dõi công nợ 131.

– Loại công trình cuốn chiếu làm đến đâu nghiệm thu đến đó (gọi là phân đoạn, nghiệm thu giai đoạn) => gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công, hạng mục nào làm xong nghiệm thu luôn => Thanh toán xuất hóa đơn luôn.

Giai đoạn 1:
– Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1.
– Biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 1.
– Bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 1.
=> Xuất hóa đơn GTGT giai đoạn 1.
Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng
Giai đoạn 2:
– Biên bản nghiệm thu giai đoạn 2.
– Biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 2.
– Bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 2.
=> xuất hóa đơn GTGT giai đoạn 2……………….cho đến khi kết thúc công trình.

=> Kết thúc công trình = Các giai đoạn cộng lại:
– Biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
– Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành.
– Bảng quyết toán khối lượng công trình.
=> Xuất hóa đơn GTGT phần còn lại + thanh lý hợp đồng.

Nhưng thực tế:
= > Mỗi lần ứng là chủ đầu tư đều yêu cầu xuất hóa đơn mới cho tạm ứng. Do đó để hợp thức hóa tiền tạm ứng cho các hóa đơn xuất ra thì làm:
– Biên bản nghiệm thu.
– Xác nhận giai đoạn theo dạng cuốn chiếu kiểu này cho đúng luật chế độ sử dụng hóa đơn.
– Loại công trình hoàn thành đại cục.
=> Tức bên thi công phải thi công xây dựng hết các hạng mục toàn bộ => tiến hành nghiệp thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

=> Kết thúc công trình:
– Biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
– Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành.
– Bảng quyết toán khối lượng công trình.
=> Xuất hóa đơn GTGT + thanh lý hợp đồng.

Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.