Chat with us, powered by LiveChat Kế toán là gì, kế toán học những gì?

Kế toán là gì, kế toán học những gì?

Kế toán là gì, kế toán học những gì? – Công tác Kế toán là một vị trí đặc biệt quan trọng và không thể thiếu trong bất kỳ một đơn vị tổ chức nào. Bạn đang có định hướng theo đuổi sự nghiệp của một Kế toán nhưng chưa biết gì về Kế toán? Kế toán là gì? Ngành kế toán sẽ được học những gì? Mời bạn tham khảo thêm bài viết dưới đây nhé!

ke-toan-la-gi-ke-toan-hoc-nhung-gi

(Hình ảnh: Kế toán là gì, kế toán học những gì?)

1/ Kế toán là gì?

Theo Luật kế toán Việt Nam 2003 “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.”

Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, từ phạm vi từng đơn vị, cơ quan, DN cho đến phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Thông tin hữu ích của Kế toán sẽ hỗ trợ cho nhà quản lý trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh.

Đối tượng của Kế toán là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh, được thể hiện ở 2 mặt là tài sảnnguồn vốn trong quá trình hoạt động của đơn vị.

Kế toán được chia thành 2 loại:

– Kế toán công: là kế toán tại những đơn vị hoạt động với mục đích phi lợi nhuận như các tổ chức đoàn thể XH, các tổ chức nhà nước…

– Kế toán DN: là loại kế toán ở các DN, hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh vì mục đích lợi nhuận.

Kế toán trong DN lại được phân chia theo nhiều cách:

+ Theo cách thức ghi chép: kế toán đơn và kế toán kép

+ Theo phần hành kế toán gồm có: kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền, kế toán chi phí và giá thành, kế toán thanh toán, kế toán vật liệu, Kế toán tài sản cố định,….

+ Theo chức năng cung cấp thông tin: kế toán tài chính và kế toán quản trị

  • Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng BCTC cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.
  • Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Để thực hiện công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

  • Kế toán tổng hợp thực hiện công việc tập hợp, thu thập dữ liệu, ghi chép và xử lý các thông tin về hoạt động của DN liên quan đến các hoạt động kinh tế và tài chính trong DN: tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính phản ảnh thông qua đơn vị tiền tệ.
  • Kế toán chi tiết làm công việc thu thập, ghi chép, xử lý, cung cấp các thông tin chi tiết thông qua đơn vị tiền tệ, các đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong DN, Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết luôn phải trùng khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong 1 kỳ kế toán.

Bạn đang xem: Kế toán là gì, kế toán học những gì?

2/ Kế toán học những gì?

– Kiến thức nền tảng: kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán

– Kỹ năng mềm: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, …

– Các môn học: Nguyên lý kế toán, Nhập môn tài chính tiền tệ, Thuế, Kế toán tài chính (A1,A2,A3), Phân tích báo cáo tài chính, Lập và trình bày báo cáo tài chính,  Kế toán chi phí, Kế toán quản trị, Lập chứng từ và sổ sách kế toán, Kế toán công ty chứng khoán, Ứng dụng tin học trong kinh doanh, Báo cáo thuế trên phần mềm HTKK, Kế toán nâng cao, Kế toán excel (lập báo cáo tài chính), Phần mềm kế toán,…

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán là gì, kế toán học những gì?

Có thể bạn quan tâm:

Học ngành Kế toán ra trường làm gì?

Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn và đa dạng. Người học ngành Kế toán có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn về việc làm như: 

– Chuyên viên kế toán, kiểm toán, giao dịch NH, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính

– Giảng viên, Nghiên cứu, Thanh tra kinh tế

– Nhân viên quản lý dự án, nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ

– Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính
…….

Kế toán là gì, kế toán học những gì? tinh ngyen
Kế toán là gì, kế toán học những gì?

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Kế toán là gì, kế toán học những gì? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.