Chat with us, powered by LiveChat Kế toán quản trị là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp? - Học kế toán thực hành

Kế toán quản trị là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp?

Kế toán quản trị là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp? – Làm thế nào để các nhà quản trị nắm bắt thông tin quản trị và đưa ra các quyết định tài chính tối ưu nhất? Điều họ cần là một hệ thống thông tin kế toán phục vụ cho việc kiểm soát hoạt động ra quyết định quản trị doanh nghiệp. Kế toán quản trị vì vậy ra đời. Vậy kế toán quản trị là gì? Kế toán quản trị đóng vai trò gì trong doanh nghiệp?

 (Hình ảnh: Kế toán quản trị là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp?)

(Hình ảnh: Kế toán quản trị là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp?)

 

1/ Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là bộ phận trong hệ thống thông tin của một tổ chức. Các nhà quản lý dựa vào thông tin mà kế toán quản trị cung cấp để hoạch định và kiểm soát hoạt động của tổ chức mình. Theo Luật Kế toán Việt Nam năm 2003, thông tư 53/2006/TT-BTC thì kế toán quản trị được định nghĩa như sau:

“Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.”

2/ Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kế toán quản trị trong tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để thực hiện các hoạt động quản lý. Chủ yếu gồm 4 mục tiêu sau:

– Trợ giúp các nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức

– Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra các quyết định phù hợp

– Thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của tổ chức

– Đo lường hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý và các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong tổ chức

Bạn đang xem: Kế toán quản trị là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp?

⇒ Tóm lại, kế toán quản trị có vai trò chủ đạo và chi phối toàn bộ hoạt động kinh doanh của DN. Dựa trên các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp, các  nhà quản trị đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp trong ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của DN trong nền kinh tế thị trường. 

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán quản trị là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp?

Có thể bạn quan tâm: 

Nội dung cơ bản của kế toán quản trị là gì?

– Xét theo nội dung các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp:

+ Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh

+ Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm.

+ Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh.

+ Kế toán quản trị về các hoạt động đầu tư tài chính.

+ Kế toán quản trị các hoạt động khác của doanh nghiệp.

– Xét quá trình kế toán quản trị trong mối quan hệ với chức năng quản lý:

+ Chính thức hoá các mục tiêu của doanh nghiệp thành các chỉ tiêu kinh tế

+ Lập dự toán chung và các dự toán chi tiết

+ Thu thập, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu

+ Soạn thảo báo cáo kế toán quản trị

⇒ Thông tin của kế toán quản trị không chỉ là thông tin quá khứ, thông tin thực hiện mà còn bao gồm các thông tin về tương lai.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Kế toán quản trị là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.