Chat with us, powered by LiveChat Kế toán thanh toán và những công việc phải làm? - Học kế toán thực hành

Kế toán thanh toán và những công việc phải làm?

Kế toán thanh toán và những công việc phải làm? – Kế toán thanh toán là gì? Kế toán thanh toán là làm những việc gì trong doanh nghiệp? Bài viết dưới đây hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về kế toán thanh toán và những công việc hằng ngày của người làm kế toán thanh toán.

(Hình ảnh: Kế toán thanh toán và những công việc phải làm?)

(Hình ảnh: Kế toán thanh toán và những công việc phải làm?)

1/ Kế toán thanh toán là gì?

Kế toán thanh toán có thể hiểu là thực hiện việc lập các chứng từ thu, chi đồng thời trực tiếp theo dõi, quản lý, hạch toán kế toán các giao dịch, các NVKT, tài chính phát sinh liên quan đến việc sử dụng dòng tiền để thanh toán các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

2/ Công việc của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

– Thực hiện quản lý, theo dõi các khoản thu, chi trong doanh nghiệp:

+ Trực tiếp thu tiền của các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp (thu tiền góp vốn của cổ đông, thu tiền của thu ngân, thu hồi công nợ phải thu đối với KH)

+ Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi Ngân hàng cho các nhà cung cấp

Bạn đang xem: Kế toán thanh toán và những công việc phải làm?

+ Thường xuyên lập kế hoạch, vạch ra chiến lược về việc thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp

+ Theo dõi khoản tiền gửi Ngân hàng của doanh nghiệp

+ Quản lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu, chi dòng tiền

+ Thanh toán các khoản chi nội bộ (thanh toán tạm ứng, thanh toán lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho NLĐ)

+ Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng

– Theo dõi, quản lý chung về quỹ tiền mặt:

+ Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi; phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền.

+ Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.

+ Lập các báo cáo tồn quỹ cuối mỗi kỳ kế toán.

+ Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.

học kế toán thực hành

Bài viết: Kế toán thanh toán và những công việc phải làm?

Có thể bạn quan tâm:

4 nhiệm vụ cụ thể kế toán ngân hàng:

(1) Ghi nhận, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi NVKT phát sinh trong ngân hàng.

(2) Phân loại nghiệp vụ, tổng hợp số liệu theo đúng phương pháp kế toán và theo những chỉ tiêu nhất định nhằm cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất để phục vụ cho việc chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động kinh doanh ngân hàng và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

(3) Giám sát quá trình sử dụng tài sản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các loại tài sản thông qua kiểm soát trước các nghiệp vụ bên nợ và nghiệp vụ bên có của bảng tổng kết tài sản ở từng đơn vị ngân hàng cũng như toàn hệ thống.

(4) Có trách nhiệm tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và kế toán tài chính nói riêng ở từng đơn vị cũng như toàn hệ thống đồng thời, phải tổ chức giao dịch, phục vụ KH một cách khoa học, văn minh, lịch sự, giúp KH nắm được những nội dung cơ bản của kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng nói chung và kỹ thuật nghiệp vụ kế toán nói riêng.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Kế toán thanh toán và những công việc phải làm? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.