Kế toán vận tải là gì ? - Học kế toán thực hành

Kế toán vận tải là gì ?

KẾ TOÁN VẬN TẢI ?
Mỗi doanh nghiệp lại có đặc thù công việc khác nhau nói chung, riêng về lĩnh vực doanh nghiệp vận tải cũng là một trong những trường hợp đặc biệt trong mảmg chi phí, nghiệp vụ khác nhau. Mỗi ngành đặc thù riêng thì sẽ có thêm những nghiệp vụ kế toán riêng biệt của mỗi ngành và kế toán từ đó phải linh hoạt vận dụng chuyên môn của mình để ứng biến hạch toán cho đúng. Kế toán ở doanh nghiệp vận tải phải làm những gì ?
ke toan van tai la gi
Xem thêm: hướng dẫn định khoản kế toán vận tả và mô tả công việc
1. Yêu cầu đối với kế toán ở doanh nghiệp vận tải
– Theo dõi doanh thu, chi phí, lỗ lãi của từng mảng kinh doanh
– Đối với hoạt động vận tải: Theo dõi được doanh thu, chi phí, lãi lỗ từng đầu xe
– Đối với hoạt động kinh doanh phương tiện vận tải: Theo dõi được doanh thu, giá vốn và lãi lỗ từng phương tiện kinh doanh
– Đối với hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa: Theo dõi lịch trình, thời gian bảo dưỡng của từng xe, chi phí từng lần sửa chữa
Bài viết: ” Kế toán vận tải là gì ? “

Related Posts

   
Đánh giá Kế toán vận tải là gì ? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.