Chat with us, powered by LiveChat Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào?

Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào?

Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào? – Khi lập hóa đơn nếu tên người mua hay địa chỉ quá dài thì có được viết tắt không? Nếu viết tắt cần viết như thế nào cho hợp lệ mà vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin của người mua…

(Hình ảnh: Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào?)

(Hình ảnh: Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào?)

Căn cứ vào Điều 7, Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 2, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn cách xử lý khi lập hóa đơn mà tên người mua, địa chỉ quá dài như sau:

b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào?

⇒ Như vậy, theo quy định trên thì khi lập hóa đơn nếu tên người mua, địa chỉ quá dài người bán có thể viết tắt ngắn gọn một số danh từ thông dụng nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

học kế toán thực hành

Bài viết: Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào?

Có thể bạn quan tâm:

Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn

Tuỳ thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý, tổ chức có thể chọn một hay nhiều hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng như: dán tem chống giả; dùng kỹ thuật in đặc biệt; dùng giấy, mực in đặc biệt; đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc đợt phát hành loại hóa đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hóa đơn (như tên, mã số thuế, địa chỉ người bán; loại hàng hóa, dịch vụ; đơn giá…), chữ ký và dấu của người bán khi lập hóa đơn…

Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào? tinh ngyen
Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào?

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.