Chat with us, powered by LiveChat Khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

Khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

Khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018 – Từ ngày 01/5/2018, Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

(Hình ảnh: Khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018)

(Hình ảnh: Khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018)

1. Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người:

– Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (BHXH, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ BHYT và quỹ BHTN cho người lao động.

– Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

+ Hợp đồng lao động;

+ Thỏa ước lao động tập thể;

+ Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;

+ Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

– DN không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu DN không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

Bạn đang xem: Khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

2. Khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

 – Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;

– Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;

– Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;

– Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;

– Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;

– Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;

– Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này)

– Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Nguồn: thưvienphapluat

Bài viết: Khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: thuế TNDN 2018 – các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế tndn – chi phí được trừ khi tính thuế tncn – chi phí được trừ khi tính thuế tncn 2017 – cách hạch toán chi phí không được trừ – chi phí tiền lương tính vào chi phí hợp lý – thuế xuất khẩu có được tính vào chi phí được trừ – các khoản được trừ khi tính thuế tncn – thuế tiêu thụ đặc biệt có được tính vào chi phí được trừ không

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.