Chat with us, powered by LiveChat Khoán chi tiền điện thoại phải chịu thuế TNCN

Khoán chi tiền điện thoại phải chịu thuế TNCN

Khoán chi tiền điện thoại có ghi trong hợp đồng lao động phải chịu thuế TNCN

(Hình ảnh: Khoán chi tiền điện thoại phải chịu thuế TNCN)

(Hình ảnh: Khoán chi tiền điện thoại phải chịu thuế TNCN)

Trường hợp Công ty có khoán chi các khoản công tác phí, điện thoại cho người lao động thanh toán chung với tiền lương hàng tháng, khoản chi này có quy định trong hợp đồng lao động (không có hóa đơn, chứng từ mang tên địa chỉ, mã số thuế Công ty và quyết định của đi công tác) thì đây là khoản lợi ích bằng tiền mà người lao đọng được hưởng phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động để tính thuế TNCN theo quy định.

(CV 7370/CT-TTHT ngày 07/8/2017 của CT TPHCM)

Trường hợp Công ty chi hỗ trợ tiền điện thoại cho người lao động bằng tiền (thanh toán hàng tháng cùng với tiền lương) được quy định cụ thể tại Hợp đồng lao động thì khoản trợ cấp này là thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

(CV 8955/CT-TTHT ngày 15/9/2017 của CT TPHCM)

** Tải DOWNLOAD Công văn:

CV 7370/CT-TTHT

CV 8955/CT-TTHT

Bài viết: Khoán chi tiền điện thoại phải chịu thuế TNCN

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai không?

Thuế TNCN đối với mức chi tiền ăn giữa ca

Tags từ khóa: mức khoán chi tiền điện thoại là bao nhiêu – mẫu quyết định phụ cấp tiền điện thoại – phụ cấp đi lại có tính thuế tncn – mức khoán chi xăng xe – 5274/tct-tncn – phụ cấp điện thoại tối đa 2017 – phụ cấp xăng xe có tính thuế tncn 2017 -phụ cấp xăng xe tối đa 2017

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Khoán chi tiền điện thoại phải chịu thuế TNCN 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.