Khuyến mãi vượt thời gian đã đăng ký có được miễn thuế GTGT? - Học kế toán thực hành

Khuyến mãi vượt thời gian đã đăng ký có được miễn thuế GTGT?

Khuyến mãi vượt thời gian đã đăng ký có được miễn thuế GTGT? ,  Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khuyến mãi không theo quy định của pháp luật về thương mại, cụ thể khuyến mại theo hình thức:Khuyến mãi vượt thời gian

– Tặng hàng hóa cho khách hàng
– Cung ứng dịch vụ có giảm giá

bằng cách bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó cho khách hàng vượt thời gian theo chương trình khuyến mại đã thông báo hoặc chương trình khuyến mãi không thông báo, đăng ký với Sở Công Thương (kể cả trường hợp khuyến mãi hộ, khuyến mãi theo ủy quyền thông qua nhà phân phối hoặc đại lý, đơn vị bán hàng…) thì doanh nghiệp phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho.

Căn cứ pháp lý:

– Khoản 2 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP
– Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC
Bài viết: ” Khuyến mãi vượt thời gian đã đăng ký có được miễn thuế GTGT?”

Related Posts

   
Đánh giá Khuyến mãi vượt thời gian đã đăng ký có được miễn thuế GTGT? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.