Chat with us, powered by LiveChat Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình

(Hình ảnh: Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình)

(Hình ảnh: Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình)

1. Các lưu ý khi làm việc tại công ty xây dựng:

a. Đọc và nghiên cứu kỹ hợp đồng ký kết xây dựng:

– Tổng giá trị công trình

– Thời hạn thi công

– Thời gian bảo hành

– Phương thức thanh toán.

b. Sau khi trúng thầu có dự toán thì cần xem kỹ các sheet trong dự toán liên quan như:

TH- là phần tổng hợp các mục chi phí tổng quát. Bảng chi phí dự toán – sheet này hệ thống lại các hạng mục công việc. Bảng phân tích đơn gia. Bảng này nhằm mục đích lấy được đơn giá vật tư, nhân công, máy thi công, nhân công – căn cứ biết giá nhân công

c. Tiến hành bóc tách chi phí dự toán: 

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bóc tách từng hạng mục chi phí nguyên vật liệu chi tiết để có kế hoạch lấy vật tư

– Bóc chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí này để xác định được lượng công nhân cần lấy cho một công trình đang thi công

– Chi phí chung: Gồm chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí phân bổ CCDC

– Chi phí ca máy, lượng dầu cần lấy cho mỗi công trình

d. Lấy hoá đơn đầu vào

– Cần chuẩn bị lấy hoá đơn đầu vào như nguyên vật liệu, chi phí luôn phải trước khi nghiệm thu, xuất hoá đơn. 

– Căn cứ vào bảng dự toán và lấy hoá đơn phải lấy bằng hoặc thấp hơn, cao hơn một chút so với dự toán. Nếu chênh lệch cao quá so với sự toán thì khi quyết toán sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý.

e. Làm lương

Khi lập bảng lương, bảng chấm công, phiếu chi lương. Thì phải lập riêng cho từng công trình riêng biệt.

f. Nghiệm thu và xuất hoá đơn

Công trình hoàn thành thì phải nghiệm thu và xuất hoá đơn ngay. Kể cả trường hợp khách hàng chưa chịu thanh toán thì công ty bạn vẫn cần phải xuất hoá đơn đúng thời điểm. Sau đó scan hoá đơn đầu vào gửi cho bên đối tác kê khai thuế. Tránh trường hợp không xuất hoá đơn làm sai nguyên tắc theo quy định về hoá đơn trong công ty xây dựng.

g. Kế toán nên dùng phương pháp tính giá xuất kho:

– Theo phương pháp bình quân cuối kỳ. 

– Biết được công trình mỗi công trình sử dụng những loại máy thi công gì. Để theo dõi việc trích khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ vào từng công trình tương ứng cho đúng.

– Lập bảng khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ hàng tháng tách riêng cho hai bộ phận: Bộ phận công trình và bộ phận văn phòng.

2. Hoá đơn trong kế toán xây dựng

Trường hợp 1: Xuất hoá đơn một lần khi nghiệm thu toàn bộ công trình.

+ Căn cứ vào ngày trên biên  bản nghiệm thu xác định khối lượng công việc hoàn thành. Trong thời hạn 10 ngày kế toán xây dựng lập hoá đơn GTGT xuất trả cho chủ đầu tư.

Bạn đang xem: Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình

+ Nếu nghiệm thu rồi mà không xuất hoá đơn ngay theo quy định của thông tư 39/2014/TT-BTC /2014

Trường hợp 2: Xuất hoá đơn nhiều lần cho một công trình

+ Căn cứ vào biên bản nghiệm của mỗi công trình từng lần với nội dung ghi trên hoá đơn: Hoàn thành công trình ABC giai đoạn 1 theo hợp đồng

+ Tương tự như vậy kế toán sẽ xuất hoá đơn cho đến giai đoạn cuối cùng của mỗi công trình

==> Cuối cùng:

Khi kết thúc hoàn toàn công trình rồi nhân viên kế toán xây dựng nên cộng lại giá trị sau thuế của mỗi giai đoạn rồi so sánh với tổng giá trị thanh toán trên dự toán cũng như hợp đồng xem đã khớp số tiền chưa. Và kiểm tra lại công nợ phải thu xem chủ đầu tư còn nợ bao nhiêu của công trình này và có kế hoạch đòi nợ cũng như báo cáo với xếp.

3. Hạch toán và lập báo cáo tài chính

Bước 1: Kế toán xây dựng cần cân đối thuế GTGT hàng tháng đúng với tờ khai

Lưu ý về thuế GTGT vãng lai 2% cho các công trình nên tách ra bằng các bút toán

+ Phản ánh doanh thu xuất hoá đơn

Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng

Có TK 5112: Doanh thu công trình

Có TK 3331: Thuế GTGT bán ra (10%)

+ Trích thuế GTGT vãng lai bóc ra khỏi thuế GTGT tại trụ sở chính

Nợ TK 3331

Có TK 33382: Thuế vãng lai

+ Khi nộp thuế vãng lai

Nợ TK 33382

Có TK 111,112

Bước 2: Cân đối giá thành.

Cần kiểm tra lại số dư nợ TK 154 trên bảng cân đối số phát sinh có trùng khớp với giá trị dở dang trên bảng theo dõi chi phí dở dang cuối kỳ hay không để kịp thời điều chỉnh và đã hợp lý với thực tế chưa.

Bước 3: Cân đối doanh thu

Cân đối doanh thu xuất hoá đơn các công trình trên TK 5112 so với giá vốn các công trình tập hợp được trên TK 6322 sao cho phần doanh thu luôn luôn lớn hơn giá vốn ==> Tránh bi cơ quan thuế soi khi quyết toán.

Bài viết: Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: Kinh nghiệm làm kế toán CÔNG TY XÂY DỰNG – chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán công ty xây dựng chi tiết – kế toán xây dựng, xuất hóa đơn xây dựng – chi phí xây dựng – kinh nghiệm – hóa đơn chứng từ công trình xây dựng.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.