Chat with us, powered by LiveChat Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017 - Học kế toán thực hành

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017  .  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
bao hiem xa hoi 01 06
– Từ ngày 01/6/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động là 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. So với quy định của pháp luật hiện hành (Điều 4 của Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc) thì mức đóng này đã giảm 0.5 % (mức hiện hành là 1%). Quy định này phần nào sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
nghi dinh 44

Nội dung nêu trên được căn cứ vào các văn bản sau đây:
(i) Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
(ii) Luật việc làm năm 2013
(iii) Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
(iv) Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nguồn: Thư viên pháp luật

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.