Chat with us, powered by LiveChat Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ - Học kế toán thực hành

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ mới nhất 2017. Để thuận tiện cho việc xây dựng thang bảng lương, xin gửi đến các bạn mẫu bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, bảng lương năm 2017.

Để tải file này về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Tổng hợp mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ

Hình ảnh: Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ

học kế toán thực hành

File bao gồm mẫu bảng theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC:

STT

Tên tài liệu

Căn cứ pháp lý

1

Bảng chấm côngThông tư 200/2014/TT-BTC

2

Bảng chấm côngThông tư 133/2016/TT-BTC

3

Bảng chấm công làm thêm giờThông tư 200/2014/TT-BTC

4

Bảng chấm công làm thêm giờThông tư 133/2016/TT-BTC

5

Bảng thanh toán tiền lươngThông tư 200/2014/TT-BTC

6

Bảng thanh toán tiền lươngThông tư 133/2016/TT-BTC

7

Bảng thanh toán tiền thưởngThông tư 200/2014/TT-BTC

8

Bảng thanh toán tiền thưởngThông tư 133/2016/TT-BTC

9

Thang lương, bảng lương năm 2017Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Nguồn: Thư viện pháp luật

Bài viết: “Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

>> Cách hạch toán tiền lương của chủ doanh nghiệp

>> Lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý? 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.