Chat with us, powered by LiveChat Lợi nhuận kế toán là gì và những vấn đề liên quan?

Lợi nhuận kế toán là gì và những vấn đề liên quan?

Lợi nhuận kế toán là gì và những vấn đề liên quan? – Nhiều người có lẽ sẽ rất quen thuộc khi nghe đến lợi nhuận kế toán, thực chất có thể hiểu nôm na đó là khoản thu nhập mà doanh nghiệp có được sau khi đã trừ đi các khoản chi phí phát sinh để có được khoản thu nhập đó. Nếu hiểu như vậy thì dựa vào lợi nhuận này có thực sự phản ánh chính xác hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp không? Chỉ tiêu lợi nhuận kinh tế là gì?…

(Hình ành: Lợi nhuận kế toán là gì và những vấn đề liên quan?)

(Hình ành: Lợi nhuận kế toán là gì và những vấn đề liên quan?)

Lợi nhuận: là phần thu được từ các hoạt động kinh doanh đã trừ các chi phí bỏ ra.

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Lợi nhuận kế toán là lợi nhuận được ghi nhận trong báo cáo lợi nhuận và lỗ của công ty. Các công ty phải tiết lộ lợi nhuận kế toán này theo các quy định trong các chuẩn mực kế toán được tuân theo.

Ví dụ: Công ty A chuyên về sản xuất và bán đồ chơi có tổng doanh thu sau 1 năm là $100.000. Tổng chi phí phát sinh liên quan đến tiền lương, tiền thuê, chi phí vật liệu, lãi vay và các chi phí khác là $40.000. Như vậy, lợi nhuận kế toán là $60.000.

Vậy lợi nhuận kế toán có phải là thu nhập chịu thuế?

Lợi nhuận kế toán là phần thu được từ thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí phát sinh liên quan, trong khi đó thu nhập chịu thuế là phần thu được từ thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý.

Bạn đang xem: Lợi nhuận kế toán là gì và những vấn đề liên quan?

Do lợi nhuận kế toán không xét đến những chi phí chìm mà doanh nghiệp phải chịu nên nếu chỉ dựa vào thông tin về lợi nhuận kế toán, người ta khó nói được một cách chắc chắn rằng doanh nghiệp đang kinh doanh thực sự có hiệu quả hay không.

Ví dụ: một doanh nghiệp có mức lợi nhuận kế toán của một năm nào đó là 100 triệu đồng, nó có thể đang kinh doanh hiệu quả khi lượng vốn mà nó phải đầu tư không nhiều chẳng hạn 200 triệu đồng. Ngược lại, nếu để có được khoản lợi nhuận trên, doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng vốn đầu tư tương đối lớn chẳng hạn 10 tỷ đồng thì tuy có lợi nhuận, doanh nghiệp vẫn có thể đang ở t́nh trạng hoạt động không hiệu quả.

Trong thực tế tất cả số liệu về lợi nhuận do các Doanh nghiệp công bố đều là lợi nhuận kế toán. Từ số liệu về lợi nhuận kế toán, nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá được công việc đang làm tốt đến đâu nhưng không thể so sánh được hoạt động hiện tại của doanh nghiệp với sự lựa chọn tốt nhất khác có thể.

học kế toán thực hành

Bài viết: Lợi nhuận kế toán là gì và những vấn đề liên quan?

Có thể bạn quan tâm:

Lợi nhuận kinh tế là gì?

Nếu các khoản chi phí được tính khi tính toán lợi nhuận của một doanh nghiệp là chi phí kinh tế thì lợi nhuận đó gọi là lợi nhuận kinh tế. Lợi nhuận kinh tế được tính theo cách khác so với lợi nhuận kế toán và bao gồm cả chi phí bổ sung được gọi là chi phí tiềm ẩn. Chi phí này bao gồm cả chi phí cơ hội mà doanh nghiệp phải đối mặt khi lựa chọn một trong những phương án có sẵn. Vì vậy, lợi nhuận kinh tế luôn nhỏ hơn lợi nhuận kế toán. Lợi nhuận kinh tế có thể cho chúng ta những kết luận rơ ràng về tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh tương ứng mà chúng ta đang xem xét và thường được tính cho mục đích ra quyết định nội bộ. Nếu xét trên góc độ nhà đầu tư thì từ lợi nhuận kinh tế họ có thể đi đến quyết định tiếp tục công cuộc kinh doanh đang tiến hành hay chuyển hướng đầu tư sang nơi khác.

Lợi nhuận kế toán là gì và những vấn đề liên quan? tinh ngyen
Lợi nhuận kế toán là gì và những vấn đề liên quan?

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Lợi nhuận kế toán là gì và những vấn đề liên quan? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.