Chat with us, powered by LiveChat Lỗi về "chữ ký" trong lĩnh vực kế toán sẽ bị phạt như thế nào?

Lỗi về “chữ ký” trong lĩnh vực kế toán sẽ bị phạt như thế nào?

Lỗi về “chữ ký” trong lĩnh vực kế toán sẽ bị phạt như thế nào?

(Hình ảnh: Lỗi về "chữ ký" trong lĩnh vực kế toán sẽ bị phạt như thế nào?)

(Hình ảnh: Lỗi về “chữ ký” trong lĩnh vực kế toán sẽ bị phạt như thế nào?)

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018). Cụ thể như sau: 

1. Mức phạt cảnh cáo

Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền

2. Mức phạt 1 – 2 triệu đồng

– Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy

– Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử)

– Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định

3. Mức phạt 3 – 5 triệu đồng

– Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn

Bạn đang xem: Lỗi về “chữ ký” trong lĩnh vực kế toán sẽ bị phạt như thế nào?

– Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định

4. Mức phạt 5 – 10 triệu đồng

– Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký

– Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ

– Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

– Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định

5. Mức phạt 20 – 30 triệu đồng

Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

Bài viết: Lỗi về “chữ ký” trong lĩnh vực kế toán sẽ bị phạt như thế nào?

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Xử phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán mới nhất

Thời hạn lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán mới nhất

Tags từ khóa: cách học luật kế toán – tìm hiểu về luật kế toán – các luật liên quan đến kế toán – những văn bản pháp quy pháp luật có liên quan đến công tác kế toán tại doanh nghiệp – những luật kế toán cần biết – thay đổi kế toán 2018 – các văn bản pháp luật về thuế – ke toan 2018

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Lỗi về “chữ ký” trong lĩnh vực kế toán sẽ bị phạt như thế nào? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.