Chat with us, powered by LiveChat Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân - Học kế toán thực hành

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân 2016

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
A. Thành phần, số lượng, hồ sơ
Bước 1: Công bố thông tin giải thể
A. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/

2. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/…/Giaithe_qdinh%20gthe.…

3. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Bước 2: Đăng ký giải thể
A. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/…/GIAITHE_thong%20bao%2…

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo ) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/…/Giaithe_Danh%20sach%2…

4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có) (mẫu tham khảo);
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/…/Giaithe_Danh%20sach%2…

5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/…/T%E1%BB%9C%20KHAI%20T…

8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn:
– Giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện
– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ
Bài viết: ” Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân,  ”

Nguồn: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TPHCM.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.