Chat with us, powered by LiveChat Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 200

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 200

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 200

(Hình ảnh: Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 200)
(Hình ảnh: Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 200)

1. Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo Thông tư 200:

mau-bang-phan-bo-tien-luong-va-bao-hiem-xa-hoi-theo-tt-200

2. Mục đích và phương pháp lập bảng phân bổ tiền lương:

a. Mục đích:

Dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 3382, TK 3383, TK 3384).

b. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi 

– Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bổ này gồm có các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 3382, TK 3383, TK 3384, các dòng ngang phản ánh tiền lương,  BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động.

–  Cơ sở lập:

+ Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.

+ Căn cứ vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 3382, TK 3383, TK 3384.

+ Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê, Nhật ký – Chứng từ và các sổ kế toán có liên quan tuỳ theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

* Download Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 200:

Các bạn chat với nhân viên tư vấn để tải nhé!

Bài viết: Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 200

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 – download mẫu số 11-lđtl – mẫu bảng phân bổ tiền lương theo tt133 – bài tập về tiền lương và các khoản trích theo lương – mẫu bảng tính bảo hiểm xã hội – bảng thanh toán tiền lương – tải bảng phân bổ tiền lương – mẫu bảng lương đóng bảo hiểm xã hội

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 200 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.