Chat with us, powered by LiveChat #1. Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất - miễn phí

Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất

Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất

(Hình ảnh: Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất)

(Hình ảnh: Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất)

** Hướng dẫn sử dụng File excel tính khấu hao tài sản cố định:

– Cập nhật dữ liệu vào bảng tính khấu hao TSCĐ:

+ STT: Khi có tài sản mới thì nhập số thứ tự tiếp theo

+ Tên tài sản: Nhập theo tên của sản phẩm hoặc tên tóm tắt sao cho dễ nhớ được sản phẩm

+ Mã tài sản: Quản lý tài sản theo mã rút gọn sẽ làm được nhiều thứ hơn ở các báo cáo quản lý tài sản khác

+ Nhóm: Phân loại nhóm giúp phục vụ mục đích quản lý – tùy theo nhu cầu để điền vào phần này

+ Nguyên giá (VND): Tổng số tiền bỏ ra để có được tài sản đó

+ Thời gian khấu hao (năm): Xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

+ Ngày bắt đầu khấu hao: Thời gian bắt đầu đưa vào sử dụng

Bạn đang xem: Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất

– Xem báo cáo tình hình khấu hao tài sản cố định trên File excel:

+ Số khấu hao lũy kế đầu kỳ

+ Số khấu hao kỳ này

+ Số khấu hao lũy kế cuối kỳ

– Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

+ Phương pháp tính chính xác theo từng ngày

+ Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng

** Tải Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất

<<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm: 

Hướng dẫn làm công việc kế toán XDCB và TSCĐ chi tiết

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao?

Tags từ khóa: mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel – bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200 – cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định – bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 133 – bài tập lập bảng khấu hao tài sản cố định – cách tính khấu hao tài sản cố định 2017 – khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định 2016 – bảng tổng hợp tài sản cố định

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.