Chat with us, powered by LiveChat Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán

Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán

Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán – Việc thay đổi chế độ và hình thức kế toán là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Có cần thông báo với thuế khi thay đổi chế độ kế toán hay không? Thay đổi chế độ kế toán này sang thông tư khác như thế nào ?

(Hình ảnh: Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán)

(Hình ảnh: Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán)

** Căn cứ tại Điều 1 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định: 

“ Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các DN thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các DN vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho DN vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.”

** Căn cứ tại Điều 4 Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và điều 3 Thông tư 133/2016/TT-BTC Quy định:

 “… DN nhỏ và vừa áp dụng Chế độ kế toán DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC (nay là Thông tư số 200/2014/TT-BTC) phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý DN và phải thực hiện ổn định ít nhất trong thời gian là 2 năm. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa, phải thông báo lại cho cơ quan thuế.”

== > Theo đó: 

– Các DN nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC nay thay thế bằng  hoặc Chế độ kế toán DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

– Khi DN nhỏ và vừa lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý DN và phải áp dụng ổn định ít nhất trong thời gian 2 năm theo quy định.

Bước 1: 

+ Xác định chế độ kế toán muốn áp dụng

+ Lập công văn thay đổi nộp cơ quan thuế

– Bước 2: 

+ Nộp công văn cho bộ 1 cửa tại cơ quan thuế quản lý

+ Số bản nộp 02 bản, cơ quan thuế giữa 1 bản, đóng dấu xác nhận và trả DN 1 bản để lưu

Bạn đang xem: Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán

** Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán doanh nghiệp:

Tên đơn vị

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  …  tháng …  năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp)

               Kính gửi:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ………………. do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh  ………………….. cấp ngày  …..  tháng  ……  năm ………

Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nên từ năm 2018 doanh nghiệp chúng tôi áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo ……………………. ban hành ngày ………………. của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Nội dung chuyển đổi:

Nội dung

Đã đăng ký

Đổi Thành

Chế độ sổ sách kế toán

Hình thức kế toán

Vậy xin thông báo để Quý Cục được biết.

Nơi nhận:Tên đơn vị
– Như trên.   

– Lưu VP.

(Ký tên và đóng dấu)

 

** Tải DOWNLOAD Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán doanh nghiệp:

download

Bài viết: Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Tổng hợp những nghị định và văn bản liên quan về hóa đơn còn hiệu lực

– Nghị định 51/2010/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Nghị định 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

– Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Công văn 2402/BTC-TCT về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

– Văn bản 17/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy đinh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tags từ khóa: mẫu đăng ký hình thức kế toán theo thông tư 200 – chuyển từ quyết định 48 sang thông tư 200 – quy định về chuyển đổi chế độ kế toán – chuyển đổi từ quyết định 48 sang quyết định 15 – đăng ký thay đổi chế độ kế toán – đăng ký hình thức kế toán theo thông tư 133 – chuyển từ quyết định 48 sang thông tư 133 – công văn đăng ký hình thức kế toán 2017

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.