Chat with us, powered by LiveChat Mẫu excel báo cáo tình hình thay đổi lao động theo thông tư 23 - Học kế toán thực hành

Mẫu excel báo cáo tình hình thay đổi lao động theo thông tư 23

Mẫu excel báo cáo tình hình thay đổi lao động theo thông tư 23 – Đây là biểu mẫu quan trọng mà bộ phận nhân sự các doanh nghiệp cần lập để gửi về phòng Lao Động và Thương Binh Xã hội Quận, Huyện. Mẫu excel này là mẫu 07 báo cáo tình hình thay đổi lao động sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng khai trình lao động, báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm (hoặc đầu năm),…

Bạn đọc thêm:

Excel theo dõi chi phí, giá thành xây dựng

Phần mềm excel đầy đủ các phần hành rất hay

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/mau-excel-thay-doi-tinh-hinh-ld.png Hình ảnh: Mẫu excel báo cáo thay đổi tình hình lao động theo thông tư 23

Căn cứ theo Thông tư 23/2014/TT của Bộ Lao động Thương binh xã hội thì hàng năm, doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiến hành khai trình việc sử dụng lao động, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động, báo cáo tình hình thay đổi lao động.

Danh sách lao động tăng: http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/ds-ld-tang.png

Danh sách lao động giảm:

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/ds-ld-giam.png

Download Button Link file: Các bạn liên hệ với tư vấn viên vào giờ hành chính để nhận file mẫu nha!

Các bạn đang đọc bài:Mẫu excel báo cáo tình hình thay đổi lao động theo thông tư 23

Từ khóa liên quan: File excel báo cáo tình hình thay đổi lao động; Mẫu 07 báo cáo tình hình thay đổi lao động, Mẫu biểu thay đổi tình hình lao động theo thông tư 23, Báo cáo khai trình sử dụng lao động, download mẫu số 07 thông tư 23, Báo cáo thay đổi tình hình lao động trong 6 tháng đầu năm, Báo cáo tình hình lao động 6 tháng cuối năm.

Điều bạn biết: Lao động đối với doanh nghiệp mới thành lập
1.Khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Lập và sử dụng sổ quản lý lao động
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải lập Sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
3. Xây dựng và thông báo thang lương, bảng lương
Doanh nghiệp nhất thiết phải xây dựng Thang lương, Bảng lương của mình. Đây là cơ sở để thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
4. Xây dựng và thông báo định mức lao động
Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng định mức lao động để làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương và chi trả lương cho người lao động.
5. Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động
Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì phải có Nội quy lao động bằng văn bản.
6. Xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ cơ sở
Doanh nghiệp phải xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như của doanh nghiệp.
7. Xây dựng và thông báo Thỏa ước lao động của doanh nghiệp.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết thỏa ước lao động tập thể, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo về nội dung thỏa ước của mình với Sở Lao động- Thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
8. Thành lập công đoàn trong công ty.
Khi có ý nguyện thành lập Công đoàn tại doanh nghiệp thì người lao động sẽ phải tổ chức Ban vận động thành lập Công đoàn tại doanh nghiệp.

https://drive.google.com/file/d/1oFQBFWZc8HgZoAOUqqeSIysr0eR9sFj8/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu excel báo cáo tình hình thay đổi lao động theo thông tư 23 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.