Chat with us, powered by LiveChat Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định mới nhất

Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định mới nhất

Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định mới nhất – Bài viết dưới đây, chia sẻ cho các bạn Mẫu sổ nhật ký chung và cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC giúp các bạn dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh của DN mình mà không gặp khó khăn, tránh được một số tình trạng gian lận của kế toán khi làm việc.

(Hình ảnh: Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định mới nhất)

(Hình ảnh: Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định mới nhất)

 ** Kết cấu và phương pháp ghi mẫu sổ nhật ký chung:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung NVKT, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ NKC đã được ghi vào Sổ Cái.

– Cột G: Ghi số thứ tự dòng của NKC

– Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các NVPS. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

– Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

– Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

** Về nguyên tắc:

Tất cả các NVKT, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ NKC. Tuy nhiên, trong trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, DN có thể mở các sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các NCPS liên quan đến các đối tượng kế toán đó.

** Tải Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định mới nhất

<<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Tổng hợp sơ đồ hạch toán kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC"}" data-sheets-userformat="{"2":6659,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"14":[null,2,3421236],"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Tổng hợp sơ đồ hạch toán kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Lưu ý khi ghi nhận doanh thu theo thông tư 200 so với luật thuế

Tags từ khóa: download mẫu sổ nhật ký chung – mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 excel – mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133 – sổ nhật ký chung là gì – cách ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200 – mẫu số s03a-dn – sổ nhật ký chung – cách ghi sổ nhật ký chung bằng tay – mẫu sổ cái

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.