Miễn thuế xuất nhập khẩu theo nghị định mới nhất

Miễn thuế xuất nhập khẩu theo nghị định mới nhất

Miễn thuế xuất nhập khẩu theo nghị định mới nhất – Các đối tượng và trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu theo nghị định mới nhất hiện nay.

(Hình ảnh: Miễn thuế xuất nhập khẩu theo nghị định mới nhất)

(Hình ảnh: Miễn thuế xuất nhập khẩu theo nghị định mới nhất)

Xem thêm:

Hướng dẫn hạch toán cho kế toán công ty xuất nhập khẩu chi tiết

Điểm chính trong luật thuế xuất nhập khẩu 

A. Các trường hợp được miễn thuế:

*** Căn cứ theo Điều 16 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 134/2016/NĐ-CHI PHÍ Quy định các trường hợp miễn thuế bao gồm:

– Hàng hoá XNK của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thuế

– Hành lý của người xuất nhập cảnh

– Tài sản di chuyển đi kèm của tổ chức, cá nhân

– Quà biếu, tặng

– Hàng hóa mua bán, trao đổi của các cư dân vùng biên giới

– Hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

– Hàng hóa có trị giá tối thiểu và số tiền thuế phải nộp tối thiểu

B. Các đối tượng được miễn thuế xuất, nhập khẩu như sau:

1. Miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân vùng biên giới
– Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân vùng biên giới thuộc Danh mục hàng hóa để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới theo định mức không quá 2 triệu đồng/người/ngày/lượt và không quá 4 lượt tháng thì được miễn thuế.

– Nghị định quy định định mức miễn thuế đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan nhỏ hơn 1 triệu đồng trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100 nghìn đồng.

Bạn đang xem: Miễn thuế xuất nhập khẩu theo nghị định mới nhất

2. Miễn thuế đối với tài sản di chuyển, đi kèm

– Là một trong những điểm mới được Chính phủ đưa vào Nghị định bỏ quy định miễn thuế đối với 01 ô tô, xe máy là tài sản di chuyển của các đối tượng trên.

– Bổ sung quy định về thời gian cư trú hoặc làm việc của người nước ngoài tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên để phù hợp với pháp luật lao động.

3.  Miễn thuế hàng hoá xuất nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ

– Nghị định quyết định miễn thuế đối với các mặt hàng ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa. Giảm bớt số lượng đối với những mặt hàng có thuế TTĐB như ô tô, xe gắn máy, rượu, bia và thuốc lá đối với hàng hóa XNK từ các tổ chức quốc tế và là thành viên của tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

– Theo Nghị định mới cũng đã bãi bỏ quy định cho phép tạm NK miễn thuế đối với mặt hàng ô tô, xe máy vượt định lượng. Quy định cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hiệp quốc được NK miễn thuế các hàng hóa nằm ngoài Danh mục áp dụng định mức miễn thuế trên cơ sở xác nhận của Bộ Ngoại giao dựa trên nguyên tắc có đi có lại hoặc phù hợp với thông lệ quốc tế.

4. Miễn thuế đối hành lý của những người xuất cảnh, nhập cảnh

Đối với các đối tượng xuất nhập cảnh thường xuyên như người điều khiển máy bay, nhân viên phục vụ trên các chuyến bay quốc tế; người điều khiển tàu hỏa, nhân viên phục vụ trên tàu hỏa liên vận quốc tế… không được hưởng định mức hành lý miễn thuế mỗi lần nhập cảnh mà cứ 90 ngày thì miễn thuế 01 lần.

5. Miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế

– Theo Nghị định mới về định mức miễn thuế chung áp dụng đối với các quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam.

– Cụ thể như sau:

+ Đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan nhỏ hơn hoặc bằng 2 triệu đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp nhỏ hơn 200 nghìn đồng và khống chế số lần để được miễn thuế không quá 04 lần/năm.

+ Đối với cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động và quà biếu, quà tặng với mục đích nhân đạo, từ thiện thì định mức miễn thuế không vượt quá 30 triệu đồng và không quá 4 lần/năm.

– Tùy vào từng trường hợp và đối tượng cụ thể mà Bộ Tài chính xem xét giải quyết miễn thuế nếu các đối tượng trên vượt định mức. Những quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cá nhân người Việt Nam bị bệnh hiểm nghèo thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo hoặc người bị thiên tai, tai nạn là thuốc, thiết bị y tế, có trị giá hải quan không vượt quá 10 triệu đồng được miễn thuế nhập khẩu không quá 4 lần/năm.

Bài viết: Miễn thuế xuất nhập khẩu theo nghị định mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Chưa phát sinh thuế đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh, khi giải thể sẽ không được khấu trừ và hoàn thuế

*** Căn cứ:
– Khoản 1, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Điểm c, Khoản 12, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC

*** Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh (không có số thuế GTGT đầu ra) với số thuế GTGT đầu vào thì số thuế GTGT mua hàng (Công ty thuê văn phòng làm việc, tiền điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm…) doanh nghiệp không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Related Posts

   
Đánh giá Miễn thuế xuất nhập khẩu theo nghị định mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.