Chat with us, powered by LiveChat Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN, TNCN - Học kế toán thực hành

Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN, TNCN

Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN, TNCN – Khi làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân thì cần lưu ý những vấn đề gì?

(Hình ảnh: Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN, TNCN)

(Hình ảnh: Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN, TNCN)

  • Quyết toán thuế TNDN:

1. Lỗ được phép chuyển liên tục 5 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

2. Điều chỉnh tăng Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN do sự khác biệt giữa kế toán và luật thuế: từ chỉ tiêu B2 cho tới B7. Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN: chỉ tiêu B4.

3. Điều chỉnh giảm Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN, phần đã xuất hóa đơn, ghi nhận trong năm nhưng bị thuế thanh tra kéo về các năm trước và đã truy thu, phạt nộp chậm thuế: chỉ tiêu B9 đến B11.

4. Thuế suất công ty đang áp dụng để tính thu nhập tính thuế: các cột C7, C8, C9 tương ứng

5. Doanh nghiệp có ưu đãi về thuế thì chọn phụ lục 03-3A, lưu ý các chỉ tiêu từ C11 đến C15

6. Tiền thuế TNDN đã tạm tính và đã nộp vào NSNN của 04 quý của năm: cột E1

Bạn đang xem: Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN, TNCN

  • Quyết toán thuế TNCN:

1. Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc

Giảm trừ bản thân 9.000.000 đồng/tháng;

Người phụ thuộc là 3.600.000 đồng/tháng.

2. Cam kết 02 để không phải khấu trừ thuế

Người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng khi doanh nghiệp chi trả nếu:

Chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng (lần) thì không phải khấu trừ thuế TNCN.

Chi trả từ 2 triệu đồng/tháng (lần) trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN (Nếu không muốn khấu trừ 10% thuế TNCN thì làm cam kết 02 theo TT92/2015/TT-BTC nếu như ước tính cả năm thu nhập không vượt quá 108tr và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết).

Xem thêm: Những việc cần làm trước khi lập BCTC

học kế toán thực hành

Bài viết: Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN, TNCN

Có thể bạn quan tâm:

Những vấn đề cần lưu ý trước khi lập BCTC

Tiền mặt: Kiểm tra, bổ sung biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.

Tiền gửi NH: Các bạn nên lấy tất cả các số phụ của những NH cty mở tài khoản về để đối chiếu, có bao nhiêu tài khoản NH thì nhớ lấy bấy nhiêu sổ phụ, kể cả các tài khoản không có phát sinh.

Tiền tạm ứng: Kiểm tra đối chiếu để hoàn ứng nếu ứng mà chưa xài hết.

…….

Xem thêm: Những việc cần làm trước khi lập BCTC

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN, TNCN 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.