Chat with us, powered by LiveChat Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất - Học kế toán thực hành

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2017. Ngày 14/04/2017, Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành thay thế cho Quyết định 959/QĐ-BHXH, theo đó có một số thay đổi quy định về mức trích đóng BHXH, BHYT, BHTN  như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Hình ảnh: Mức đóng Bảo hiểm xã hội mới nhất 2017

Quyết định số 595/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017 và thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH. Theo đó có một số thay đổi đáng  chú ý sau:

– Về mức đóng BHXH, phía doanh nghiệp chỉ còn đóng 17% vào quỹ Bảo hiểm xã hội (3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).
– Ngoài 17% nêu trên, doanh nghiệp còn phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
+ Trước ngày 1/6/2017: đóng 1% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động.
+ Nhưng kể từ ngày 1/6/2017 chỉ phải đóng là 0,5% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động

(Theo điều 22 của QĐ 595)

– Riêng mức đóng BHYT và BHTN không thay đổi (Điều 14, Điều 18).

học kế toán thực hành

1. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm:

Bảng tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm trước ngày 01/06/2017

Bảng tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm

– Nhưng bắt đầu từ ngày 01/06/2017, kể từ khi Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực – quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì tỷ lệ trích nộp hay cũng chính là mức đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người sử dụng lao động sẽ giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

=> Như vây, bắt đầu từ ngày 01/06/2017:

Với BHXH: doanh doanh sẽ đóng 17.5% còn người lao động sẽ đóng 8%
=> Tổng tất cả các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT,BHTN):
Người sử dụng lao động đóng: 21.5% + Người lao động: 10.5% = 32% trên mức lương tham gia bảo hiểm của người lao động

2. Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2017

Căn cứ: Tại điều 6 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định:

  •  Đối với khối hành chính sự nghiệp: Tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở. (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương).
  • Đối với khối doanh nghiệp: Tiền lương do đơn vị quyết định

+ Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017: tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.
+ Từ ngày 01/01/2018 trở đi: tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

a) Các khoản phụ cấp:

* Các khoản phụ cấp phải cộng vào để tham gia bảo hiểm bắt buộc:

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

* Các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm bắt buộc:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

b) Tiền lương tham gia bảo hiểm: do đơn vị quyết định

***** Những điểm cần lưu ý khi xác định mức lương để tham gia BHXH năm 2017:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2017 không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2017

+ Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo nghị định 153/2016/NĐ-CP như sau:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

+ Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

+ Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn 20 tháng lương cơ sở. (Mức lương cơ sở chính là mức lương tối thiểu chung: Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ – áp dụng từ ngày 01/5/2016).

– Từ ngày 01/7/2017, Mức lương tối thiểu chung sẽ tăng lên: 1.300.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016.

* Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:
+ BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung
+ BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng

3. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc.

– Từ 01/01/2018: Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. (Theo điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH 14/04/2017)

Bài viết: “Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.