Chat with us, powered by LiveChat #1. Mức xử phạt khi kê khai thuế sai

Mức xử phạt khi kê khai thuế sai

Mức xử phạt khi kê khai thuế sai

(Hình ảnh: Mức xử phạt khi kê khai thuế sai)

(Hình ảnh: Mức xử phạt khi kê khai thuế sai)

1. Kê khai thuế sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn:

a. Tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế kịp thời điều chỉnh

Tăng số thuế được miễn, giảm. Người nộp thuế kịp thời phát hiện và đã ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, biên lai khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

b. Tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế chưa điều chỉnh

Số lượng thuế được miễn, giảm. Người nộp thuế chưa điều chỉnh, ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, biên lai kê khai thuế. Khi bị cơ quan, công ty có thẩm quyền phát hiện. Người kê khai sai đã tự giác nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước. Kịp thời trước thời điểm cơ quan, công ty có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế..

c. Đã xác định là có hành vi khai sai, trốn thuế

– Số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan, công ty có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế. Xác định là có hành vi khai sai, trốn thuế. Nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có mức độ nhẹ và tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước kịp thời trước thời điểm cơ quan, công ty có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận xử phạt theo mức phạt tiền.

Bạn đang xem: Mức xử phạt khi kê khai thuế sai

– Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ cũng làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn .

2. Mức xử phạt đối với các hành vi kê khai sai

– Là 20% được tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm (cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế).

– Trường hợp người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ. Nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Hoặc tăng số tiền thuế được hoàn  thì phải nộp đủ số tiền thuế đã khai thiếu, nộp cao hơn số tiền thuế được hoàn. Và bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn.

3. Mức xử phạt số tiền thuế chậm nộp

– Mức xử phạt số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi quy phạm là 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

– Tổng số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định. Và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo. Hoặc ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

a. Người nộp thuế tự xác định được số tiền phạt chậm nộp

Trường hợp người nộp thuế tự xác định được số tiền phạt chậm nộp. Thì có thể tự khai, tự nộp số thuế phạt vào ngân sách nhà nước.

b. Người nộp thuế không xác định được số tiền phạt chậm nộp

– Người nộp thuế không tự xác định được hoặc không xác định đúng số tiền phạt chậm nộp. Thì cơ quan thuế sẽ xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

– Nếu công ty, DN chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng. Và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định thì sẽ bị xử lý như sau: Ngoài việc nộp đủ số thuế kê khai sai đã khấu trừ. Hoặc đã được hoàn còn bị xử phạt thêm 10% trên tổng số thuế khai sai. Đồng thời công ty, DN tự tính tiền chậm nộp hoặc cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho công ty, DN biết.

Bài viết: Mức xử phạt khi kê khai thuế sai

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: phạt khai sai 10% – khai sai nhưng không thiếu thuế – hành vi khai sai thuế là gì – phạt khai sai 20% từ thời điểm nào – kê khai sai thuế tncn – khai sai thuế bị phạt 20 số tiền thuế khai thiếu – thông tư 166 xử phạt vi phạm hành chính về thuế – nộp tờ khai bổ sung có bị phạt không

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mức xử phạt khi kê khai thuế sai 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.