Chat with us, powered by LiveChat Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi

Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi

Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi

(Hình ảnh: Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi)

(Hình ảnh: Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi)

“Căn cứ các quy định trên,

– Công ty chỉ thực hiện trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của BTC. Đối với khoản nợ phải thu không đấp ứng các điều kiện và căn cứ để xác định là khoản nợ phải thu khó đồi theo hướng dẫn tại điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của BTC thì Công ty không được trích lập dự phòng.

– Mức trích lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, khoản 3 điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của BTC.

– Khoản dự phòng được trích, lập và sử dụng theo đúng hướng dẫn của BTC về trích lập dự phòng được xác định là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.”

(CV 1041/CT-TTHT ngày 08/01/2018 CT TP Hà Nội)

** Tải DOWNLOAD CV 1041/CT-TTHT về việc trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi:

Download ButtonBài viết: Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm: 

Những khoản trích lập dự phòng cần chú ý

Hướng dẫn xử lý khoản nợ phải thu khó đòi theo thông tư mới nhất

Tags từ khóa: lập dự phòng phải thu khó đòi theo thông tư 200 – thông tư 228 về trích lập dự phòng – trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quyết định 48 – trích lập dự phòng hàng tồn kho – thông tư 89/2013 trích lập dự phòng – dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 200 – hoàn nhập dự phòng là gì – mẫu quyết định trích lập dự phòng

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.