Nhận tiền bồi thường, quảng cáo có nên xuất hóa đơn hay không ?

Nhận tiền bồi thường, quảng cáo có nên xuất hóa đơn hay không ?

Nhận tiền bồi thường, quảng cáo có nên xuất hóa đơn hay không ? – Khi doanh nghiệp nhận tiền bồi thường, tiền hỗ trợ, tiền thưởng, tiền khuyến mãi, quảng cáo, bảo hành sửa chữa lớn nhỏ có phải xuất hóa đơn hay không? Bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ có phải lập hóa đơn, kê khai thuế? Qui định nào ban hành điều lệ trên?

( Hình ảnh: Nhận tiền bồi thường, quảng cáo có nên xuất hóa đơn hay không ?)

( Hình ảnh: Nhận tiền bồi thường, quảng cáo có nên xuất hóa đơn hay không ?)

Xem thêm:
Cho vay mượn hàng hóa có phải lập hóa đơn không ?
Bị đóng mã số thuế có nên xuất hóa đơn hay không ?

**Căn cứ theo khoản 1 điều 5 của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT cụ thể như sau:
– Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
– Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định.
– Cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
– Cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
– Bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Bạn đang xem: Nhận tiền bồi thường, quảng cáo có nên xuất hóa đơn hay không ?

**Ví dụ: CTCP Y có chi tiền cho các nhà phân phối để thực hiện chương trình khuyến mại , tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho CT . Thì khi nhận tiền:
+ Trường hợp 1: Nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%,
+Trường hợp 2: Trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.
**Kết luận:
– Nếu nhận tiền bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thì không lập hóa đơn mà chỉ cần lập phiếu thu, chi.
– Nếu nhận tiền  của DN để thực hiện dịch vụ cho DN như: Sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế.
– Nếu bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ thì lập hóa đơn và kê khai thuế như bán hàng.

Bài viết: Nhận tiền bồi thường, quảng cáo có nên xuất hóa đơn hay không ?

Bạn có thể quan tâm: Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn tự in
1. Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu
– Trước tiên công ty gửi công văn đề nghị lên thuế về việc đặt in Hóa Đơn (tải tại web của chị cục thuế).
– Sau đó liên hệ với nhà in và nhà in sẽ gửi cho công ty đơn đặt in hóa đơn lần đầu, xong đóng dấu và ký gửi lên chị cục thuế quản lý .
– Trong vòng 5 ngày thuế cho người xuống xác minh và thuế đồng ý công ty bắt đầu làm tiếp thủ tục
– Hồ sơ gồm:
+  Bản sao Giấy phép đầu tư hay Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
+ Bản sao công văn chấp thuận được in hóa đơn của Tổng cục Thuế.
+ Bản sao hợp đồng in, biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn của đơn vị in
+ Văn bản đăng ký số lượng hóa đơn tự in sử dụng (cụ thể loại hóa đơn, ký hiệu sery, số nhảy số…)
+ Hóa đơn đã in đúng mẫu của Tổng cục Thuế (bản chính kèm bản photo số đầu và số cuối để đăng ký).
+ Phiếu mua hóa đơn Bộ Tài chính nếu có (mẫu CTT39).
+ Biên bản làm việc với Phòng Quản lý thuế nếu đơn vị mới thành lập hoặc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý thuế.

2. Thủ tục đặt in hóa đơn lần hai
Hồ sơ gồm:
+ Văn bản đăng ký sử dụng hóa đơn tự in sử dụng (cụ thể loại hóa đơn, ký hiệu sery, số nhảy số).
+ Bản sao Hợp đồng in thanh lý và hóa đơn (nếu in mới)
+ Bản sao báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Quản lý thuế.
+ Sổ theo dõi tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hóa đơn tự in (mẫu ST25).
+ Hóa đơn đã in bản chính kèm bản photo số đầu và số cuối đăng ký.

Related Posts

   
Đánh giá Nhận tiền bồi thường, quảng cáo có nên xuất hóa đơn hay không ? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.