Chat with us, powered by LiveChat Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không?

Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không?

Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không? – Chúng ta thường nghe nói nhiều về đặt cọc, vậy đặt cọc có phải là khoản trả trước không? Khi nhận tiền đặt cọc có cần phải xuất hóa đơn không? Hạch toán khi nhận đặt cọc như thế nào?

(Hình ảnh: Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không?)

(Hình ảnh: Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không?)

◊ Trước tiên, ta cần lưu ý rằng tiền đặt cọc không phải là khoản trả trước đâu nhé.

– Đặt cọc trên thực tế là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Điều này cũng có nghĩa là:

+ Khi hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền

+ Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc

+ Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Còn đối với trả tiền trước, đây là khoản tiền mà khách hàng trả trước một phần giá trị của hợp đồng đã ký kết. Khi có bên vi phạm nghĩa vụ hay không tiến hành giao kết hợp đồng như ý chí ban đầu thì khoản tiền trả trước về nguyên tắc sẽ được hoàn trả lại cho bên đã trả và sẽ không chịu bất cứ khoản phạt cọc nào.

Chi tiết theo Công văn 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 của Bộ tài chính gửi Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam:

“Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.
Bộ Tài chính trả lời Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam biết để hướng dẫn các hội viên, các doanh nghiệp biết để thực hiện.”

⇒ Như vậy, khi nhận tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng thì KHÔNG phải lập hóa đơn.

Bạn đang xem: Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không?

◊ Cách hạch toán tiền đặt cọc:

Khi nhận tiền đặt cọc:

Nợ TK 111, 112

Có TK 344 (Nếu theo Thông tư 200)

Có TK 3386 (Nếu theo Thông tư 133)

Khi trả lại tiền đặt cọc:

Nợ TK 344 (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 3386 (Nếu theo Thông tư 133)

Có TK 111, 112.

Trường hợp DN đặt tiền đặt cọc vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết, bị phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế. Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết: Nếu khấu trừ vào tiền nhận đặt cọc thì hạch toán như sau:

Nợ TK 344 (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 3386 (Nếu theo Thông tư 133)

Có TK 711 – Thu nhập khác.

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Bài viết: Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không?

Có thể bạn quan tâm:

Ký quỹ , ký cược trong kế toán

+ Ký quỹ là việc doanh nghiệp gửi một khoản tiền hoặc kim loại quý, đá quý hay các giấy tờ có giá trị vào tài khoản phong toả tại Ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện bảo lãnh cho doanh nghiệp.

+ Ký cược là việc doanh nghiệp đi thuê tài sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các vật có giá trị cao khác nhằm mục đích rằng buộc trách nhiệm của người đi thuê tài sản phải quản lý, sử dụng tốt tài sản đi thuê và hoàn trả tài sản đúng thời gian quy định.

Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không? tinh ngyen
Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không?

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.