Chat with us, powered by LiveChat Những căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử

Những căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử

Những căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử – Hóa đơn điện tử là hình thức hóa đơn được triển áp dụng rộng rãi trong thời gian gần đây. Vì vậy, dù bạn đã sử dụng hay sắp sử dụng hóa đơn điện tử hãy tìm hiểu cụ thể về hóa đơn điện tử cũng như những căn cứ pháp lý của loại hóa đơn này.

*** Góc khóa học: Khoá học kế toán thực hành tổng hợp theo thông tư mới nhất, học thực hành trên phần mềm kế toán mới nhất với các số liệu thực tế trong các công ty, chia sẻ các thủ thuật kế toán thực hành cùng với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm truyền đạt cho học viên tham gia khóa học kế toán thực hành có trải nghiệm cụ thể hơn – có kinh nghiệm làm với kế toán thực hành tại tphcm. Bạn có thể tham gia lớp học kế toán thực hành để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại trung tâm.

(Hình ảnh: Những căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử)

(Hình ảnh: Những căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử)

*** Việc sử dụng và triển khai thí điểm hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:

1. Các văn bản do Chính phủ ban hành về hóa đơn điện tử

– Luật Giao dịch điện tử 2005.

– Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn: Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy), hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy), hóa đơn điện tử

– Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.

– Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Bạn đang xem: Những căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử

– Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ.

2. Các văn bản do Bộ Tài chính ban hành về hóa đơn điện tử

– Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

*** Tổng hợp những căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử:

<<<< LINK DOWNLOAD >>>>

Bài viết: Những căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Phương pháp kế toán các trường hợp hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ như thế nào?

– Hàng tiêu dùng nội bộ: Phản ánh ngay vào chi phí, không ghi nhận doanh thu, giá vốn

– Phải phân biệt các trường hợp Khuyến mại, quảng cáo và biếu tặng. Nếu không kèm điều kiện thì giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo biếu tặng được ghi nhận vào chi phí bán hàng; Nếu kèm điều kiện thì ghi nhận doanh thu, giá vốn tùy theo từng trường hợp cụ thể

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những căn cứ pháp lý của hoá đơn điện tử 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.