Chat with us, powered by LiveChat Những chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018

Những chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018

Những chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018

Nhằm giúp các bạn kế toán thuận tiện trong việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp , hành chính sự nghiệp trong năm 2018. Bài viết dưới đây, sẽ hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán DN, hành chính, sự nghiệp.

1. Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN của Bộ Tài chính. ( 05/02/2015)

2. Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 128 Thông tư 200. ( 14/7/2015)

3. Thông tư 177/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. ( 01/01/2016)

4. Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 200. ( 21/03/2016)

5. Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa. ( 01/01/2017)

6. Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. ( 24/11/2017)

** Download Toàn văn File Word Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán DN, hành chính, sự nghiệp áp dụng trong năm 2018:

Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên góc bên phải ( Liên hệ giờ hành chính)

Bài viết: Những chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018

học-kế-toán-thực-hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.