Chat with us, powered by LiveChat Những chính sách nổi bật phải biết trong tháng 5

Những chính sách nổi bật phải biết trong tháng 5

Những chính sách nổi bật phải biết trong tháng 5

(Hình ảnh: Những chính sách nổi bật phải biết trong tháng 5)

(Hình ảnh: Những chính sách nổi bật phải biết trong tháng 5)

1. Quy định mới về khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

– Theo Thông tư số 25/2018/TT-BTC, DN không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để:

+ Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

+ Phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ BHTN cho người lao động;

– Tuy nhiên, DN vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

+ Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;

+ Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;

+ Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau…

+ Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN.

– Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

2. Tự gây thiệt hại để nhận tiền bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu

– Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi ngày 21/03/2018 bởi Nghị định 48/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

– Nghị định 48 chỉ rõ:

+ Phạt tiền từ 90 triệu – 100 triệu đồng đối với hành vi thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;

Bạn đang xem: Những chính sách nổi bật phải biết trong tháng 5

+ Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm, trừ trường hợp luật quy định khác;

+ Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm… mà số tiền chiếm đoạt dưới 20 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại dưới 50 triệu đồng hoặc chưa đến mức bị truy cứu hình sự.

– Đặc biệt, hành vi ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu – 50 triệu đồng. Riêng với hành vi triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe trước khi được Bộ Tài chính phê chuẩn sẽ chịu mức phạt cao hơn trước rất nhiều, là 60 triệu – 70 triệu đồng, thay vì chỉ từ 10 triệu – 20 triệu đồng như trước.

– Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/05/2018.

3. Tẩy xóa chứng từ kế toán bị phạt đến 5 triệu đồng

– Từ 1/5, tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán từ 30 triệu lên 50 triệu đồng đối với cá nhân, 60 triệu lên 100 triệu với tổ chức. Hành vi tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn… bị phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

– Nghị định cũng quy định vi phạm hành chính về kế toán phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi như:

+ Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;

+ Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền;

+ Chữ ký của một người không thống nhất…

– Với hành vi không tổ chức bàn giao công tác khi thay đổi kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán bị phạt đến 10 triệu đồng.

– Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

4. Kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng tháng

– Theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, người được bổ nhiệm làm kế toán trong đơn vị chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; trong đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

– Kế toán trưởng tại Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan; cơ quan Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở. được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

– Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/05/2018.

Nguồn: luatvietnam.vn

Bài viết: Những chính sách nổi bật phải biết trong tháng 5

học-kế-toán-thực-hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những chính sách nổi bật phải biết trong tháng 5 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.