Chat with us, powered by LiveChat Những điểm mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Những điểm mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Những điểm mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

(Hình ảnh: Những điểm mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn)

(Hình ảnh: Những điểm mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn)

1. Vốn trên 15 tỷ mới được tự in hóa đơn

– CT có rủi ro cao về thuế muốn tự in hóa đơn thì phải sử dụng phần mềm do cơ quan thuế cung cấp, để cơ quan thuế đảm bảo được toàn bộ dữ liệu của hóa đơn tự in

– CT, NH có mức VĐL từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn

– CT thành lập trước ngày 01/6/2014 có vốn dưới 15 tỷ thì được sử dụng số hóa đơn đã có thông báo phát hành còn lại, sau ngày này thì phải mua của cơ quan Thuế.

– CT thành lập sau ngày 01/6/2014 có VĐL dưới 15 tỷ muốn tự in hóa đơn thì phải có “thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn”

2. Bỏ loại hóa đơn xuất khẩu

– CT trong khu phi thuế quan: sử dụng hóa đơn bán hàng (trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”)

– CT kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

– CT kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng

3. Cá nhân không được tạo hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

+ Đối tượng được tạo hóa đơn GTGT đã được bỏ phần hộ, cá nhân kinh doanh ra.

+ Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì có thể sử dụng hóa đơn bán hàng do Cục Thuế bán hoặc đặt in

4. Trách nhiệm báo cáo của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn

– Báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hoá đơn phải được lập và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Quý.

– Báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Bạn đang xem: Những điểm mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

– Trường hợp tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn là tổ chức ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp tự tạo phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng thì không phải báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hoá đơn.

5. Không phải gạch chéo với hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in bằng máy tính

– Cho phép viết tắt trên hóa đơn

– Thông tư đã chính thức quy định về việc cho phép viết tắt các từ thông dụng trên hóa đơn (trước đây nội dung này chỉ được hướng dẫn tạm thời bằng các công văn)

– Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

– Hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài không cần có chữ ký người mua

6. Quy định chuyển tiếp về sử dụng hóa đơn xuất khẩu

–  Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn XK

– Trường hợp các CT, tổ chức KD chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn XK còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014

–  Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơnXK còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn XK chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng.

7. Quy định mới về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Riêng CT mới thành lập, CT sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, CT thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

– Trường hợp không sử dụng hóa đơn vẫn phải báo cáo hàng Quý (ghi số lượng hóa đơn sử dụng = 0)

– Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

– Thời hạn nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo.

** Download Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa:

Các bạn Chat với bộ phận tư vấn ở góc phải để xin file về nhé!!

Bài viết: Những điểm mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

học-kế-toán-thực-hành

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những điểm mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.