Những điểm tin của văn bản, hướng dẫn về thuế mới nhất

Những điểm tin của văn bản, hướng dẫn về thuế mới nhất

Những điểm tin của văn bản, hướng dẫn về thuế mới nhất – Tổng hợp những điểm tin mới nhất của văn bản, hướng dẫn về thuế.

nhung-diem-tin-cua-van-ban-huong-dan-ve-thue-moi-nhat

(Hình ảnh: Những điểm tin của văn bản, hướng dẫn về thuế mới nhất)

1. Quy định về kinh doanh casino
– Thông tư 102/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số điều tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP Về kinh doanh casino.
– Hiệu lực: 01/12/2017.

2. Quy trình công khai các bước giải quyết giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp
– Quyết định 1848/QĐ-TCT.
– Hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2018.

3.  Lệ phí trước bạ
– Quyết định 54/2017/QĐ-UBND Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà.
– Hiệu lực 15/10/2017.

4. Hoàn lại học phí có được miễn thuế TNCN
– Công văn 5249/TCT-TNCN, ngày 15/11/2017.

Bài viết: Những điểm tin của văn bản, hướng dẫn về thuế mới nhất
– Công ty có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của Công ty và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân.
– Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này.

5. Kê khai thuế GTGT hàng bán bị đổi, trả lại
– Công văn 4723/TCT-CS.
– Các hóa đơn đã xuất và bị thu hồi trong cùng một tháng: Công ty không kê khai vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II-Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.
– Đối với các hóa đơn đã xuất và bị thu hồi khác tháng: Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán ra và thuế GTGT đầu ra vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II- hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đổi, trả lại hàng.

6. Bản scan hóa đơn thương mại nhận qua email từ nhà cung cấp không được coi là hóa đơn điện tử
Công văn 4721/TCT-DNL, ngày 13/10/2017.

Bạn đang xem: Những điểm tin của văn bản, hướng dẫn về thuế mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Người nước ngoài vừa có lương tại Việt Nam, vừa có lương tại nước ngoài thì khai thuế TNCN thế nào?
*** Căn cứ quy định:
– Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Điểm a.2 Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
*** Theo đó:
– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.
– Trường hợp cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nhận một phần thu nhập tại Việt Nam và một phần thu nhập từ nước ngoài thì tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN đối với phần thu nhập được nhận tại Việt Nam, còn phần thu nhập ở nước ngoài thì cá nhân phải trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN.
– Trường hợp cá nhân người nước ngoài nêu trên nhận thu nhập không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho người lao động và nộp thay thuế TNCN theo thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền thuế giả định đã khấu trừ.

Related Posts

   
Đánh giá Những điểm tin của văn bản, hướng dẫn về thuế mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.