Những hướng dẫn mới nhất về Thuế TNCN cần lưu ý - Học kế toán thực hành

Những hướng dẫn mới nhất về Thuế TNCN cần lưu ý

Những hướng dẫn mới nhất về Thuế TNCN cần lưu ý,  Mời các bạn xem hướng dẫn mới về thuế TNCN
thue tncn

1. Khoán phụ cấp tiền xe, tiền thuê nhà có khấu trừ thuế TNCN?
Căn cứ:
– Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Theo đó:
– Về khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê phương tiện đi lại
Trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại nước ngoài chi trả để người lao động thuê phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.
– Về khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê tự thuê nhà.

Trường hợp người lao động được VPĐD Công ty tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại nước ngoài chi trả để người lao động tự thuê nhà thì tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập

2, File Anh/Chị/Em bị tâm thần có được tính là người phụ thuộc?

Trường hợp người nộp thuế có nuôi anh/chị/em bị tâm thần từ nhỏ, mất khả năng lao động, hiện tại đang sống cùng bố mẹ mà bố mẹ già yếu bị chất độc màu da cam, không có khả năng chăm sóc con thì anh/chị/em bị tâm thần được tính là người phụ thuộc.

Căn cứ: Thông tư 111/2013/TT-BTC  và Công văn 2019 TT- VTc

(Công văn 2709/TCT-TN2079CN, ngày 21/06/2017)
Bạn đang xem bài viết: ” Những hướng dẫn mới nhất về Thuế TNCN cần lưu ý ”

3. Khoản đóng góp vào quỹ khuyến học được tính giảm trừ khi tính thuế TNCN
Căn cứ: Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
Theo đó:
– Khoản đóng góp quỹ khuyến học thuộc diện được giảm trừ khi tính thuế TNCN, tuy nhiên khoản đóng góp này phải đúng vì mục đích khuyến học theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.
– Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.
(Công văn 2145/TCT-TNCN, ngày 23/05/2017)

Tham khảo thêm những hướng dẫn từ Cục Thuế:
– Giảm trừ NPT là cha mẹ phải đáp ứng điều kiện gì?

Trường hợp cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bố đẻ, đang trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật (theo giấy xác nhận của bệnh viện), mất khả năng lao động và có thu nhập bình quân tháng trong năm không quá một triệu đồng thì hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại điểm g.3 Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
(Công văn 37160/CT-TTHT, ngày 05/06/2017)

– Được phép lựa chọn nơi giảm trừ gia cảnh

Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng lao động trên 3 tháng ở hai nơi thì người nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một cơ quan chi trả thu nhập và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác.

Việc giảm trừ gia cảnh này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thế TNCN của cá nhân nếu vẫn đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.
(Công văn 34683/CT-TTHT, ngày 26/05/2017)

Bài viết: Những hướng dẫn mới nhất về Thuế TNCN cần lưu ý

Webketoan

Related Posts

   
Đánh giá Những hướng dẫn mới nhất về Thuế TNCN cần lưu ý 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.