Chat with us, powered by LiveChat Những lưu ý khi hạch toán, Quyết toán thuế về mua bán TSCĐ là BĐS

Những lưu ý khi hạch toán, Quyết toán thuế về mua bán TSCĐ là BĐS

Những lưu ý khi hạch toán, Quyết toán thuế về mua bán TSCĐ là BĐS

nhung-luu-y-khi-hach-toan-quyet-toan-thue-ve-mua-ban-tscd-la-bds

(Hình ảnh: Những lưu ý khi hạch toán, Quyết toán thuế về mua bán TSCĐ là BĐS)

1. Khi mua BĐS dùng làm TSCĐ:

– Phải tách riêng giá trị của quyền sử dụng đất vô hạn để ghi vào TSCĐ vô hình và không được trích khấu hao, đối với TSCĐ này (qui định này đúng cho cả thuế và kế toán)

– Đối với tài sản trên đất được ghi nhận là tài sản cố định hữu hình được cấp quyền sở hữu và được trích khấu hao theo PL1 TT 45

2. Khi bán TSCĐ là BĐS: 

– Phải xuất riêng 2 HĐ :

+ 1 HĐ về quyền sử dụng đất không chịu thuế GTGT theo giá đất do UBND tỉnh qui định

+ 1 HĐ về TSCĐ trên đất chịu thuế GTGT với giá trị là chênh lệch của giá bán với giá quyền sử dụng đất.

– Về giá bán BĐS nói riêng hay giá bán tất cả hàng hoá đều phải tuân theo giá thị trường.

3. Về QSDĐ các bạn lưu ý 3 trường hợp sau:

– Đối QSDĐ là vô hạn: thì giá trị QSDĐ được ghi nhận là TSCĐ vô hình và không trích khấu hao. QSDĐ này thường là đất thổ cư.

– Đối với QSDĐ có thời hạn và DN đã nộp đủ tiền sử dụng đất 1 lần thì các bạn được khấu hao hay phân bổ dần theo thời hạn QSDĐ và nguyên giá chính là số tiền đã đóng trước.

– Đối với QSDĐ có thời hạn mà DN trả từng năm thì khi trả tiền ghi vào chi phí trong năm.

4. Một số thị trường hợp về xác định giá thị trường:

– Mua BĐS tại sàn giao dịch có đấu giá.

– Mua hàng hoá SX hàng loạt có nhiều người bán và nhiều người mua

– Hoặc mua BĐS mà người bán cung cấp nhiều SP tương tự

– Còn lại phần lớn các SP BĐS là đơn chiếc không cái nào giống cái nào thì tìm được giá thị trường là vô cùng khó khăn.

– Giá của chứng khoán có niêm yết trên sàn.

– Trong khi thị trường BĐS lúc đóng băng hay sốt giá khác nhau lớn.

– Ngoài ra giá còn phụ thuộc vào người bán lúc đang cần tiền HỌ sẵn sàng bán giá thấp.

Nguồn: Thầy Long

Bài viết: Những lưu ý khi hạch toán, Quyết toán thuế về mua bán TSCĐ là BĐS

học-kế-toán-thực-hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những lưu ý khi hạch toán, Quyết toán thuế về mua bán TSCĐ là BĐS 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.