Chat with us, powered by LiveChat Những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018

Những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018

Những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018

(Hình ảnh: Những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018)

(Hình ảnh: Những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018)

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành TT 107/2017/TT-BTC – Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2018. TT 107/2017/TT-BTC ban hành thay thế QĐ 19/2016/QĐ-BTC và TT 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Áp dụng từ ngày 01/01/2018. 

1. Kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN)?

– Kế toán HCSN là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị HCSH (ví dụ bệnh viện, ủy ban, trường học,…), là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

– Các đơn vị HCSN cần lập dự toán để có thể quản lý và chủ động trong chi tiêu của mình.

– Dựa vào các báo cáo dự toán, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho từng đơn vị.

– Do đó, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân các đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

2. Các đối tượng áp dụng theo chế độ kế toán HCSN :

– Đơn vị HCSN công lập

– Các tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước

– Các cơ quan nhà nước

3. Những điểm thay đổi về chế độ kế toán HCSN :

– Hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc.

– Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán.

– Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập, trình bày BCTC, báo cáo quyết toán ngân sách.

– Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán.

Bạn đang xem: Những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018

a. Về chứng từ kế toán:

– Với chứng từ tự thiết kế: Phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán, phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị.

– Với loại chứng từ bắt buộc: Các đơn vị HCSN đều phải sử dụng thống nhất mẫu quy định trong TT 107/2017/TT-BTC và không được sửa đổi.

b. Về sổ kế toán:

– Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải mở sổ này để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

– Các trường hợp tiếp nhận, sử dụng ngân sách nhà nước cấp, nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài, nguồn phí được khấu trừ, để lại phải mở sổ kế toán để theo dõi riêng.

c. Những thay đổi khác:

– Tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ 01/07/2018.

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua NQ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng. Thời điểm thực hiện từ ngày 01/07/2018.

Như vậy: TT số 107/2017/TT-BTC dẫn đến sự thay đổi của chế độ kế toán: Đó là sự thay đổi về hình thức và các thức lập của 1 số các danh mục, mẫu biểu đi cùng với đó là sự thay đổi của hệ thống tài khoản.

Bài viết: Những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết định 19 – chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2016 – hướng dẫn hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp – chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2017 – hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp – thông tư mới nhất về kế toán hành chính sự nghiệp – thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp – nguyên tắc kế toán hành chính sự nghiệp

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.