Chat with us, powered by LiveChat #1 . Những sai sót cần tránh khi làm kế toán

Những sai sót cần tránh khi làm kế toán

Những sai sót cần tránh khi làm kế toán – Đôi khi, những bất cẩn trong việc hoàn thiện chứng từ hay kê khai thuế đều để lại những hậu quả không đáng có khiến kế toán phải đau đầu. Hôm nay, bài viết dưới đây chỉ ra một vài lỗi sai sót thường mà kế toán thường gặp và nên lưu ý nhé.

1. Những sai sót thường gặp khi mua hàng hóa:

Không nhận hoá đơn tại nơi xuất hàng mà nhận hoá đơn do người bán đem đến dễ bị nhận hoá đơn giả.

2. Những sai sót thường gặp khi xuất hàng hóa:

– Không xuất hoá đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

– Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu.

– Không ghi thuế suất thuế GTGT.

– Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn.

– Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ tháng, quý, năm .

3.  Các bảng kê hóa đơn bán ra mua vào:

– Ghi không đầy đủ cột mục theo quy định.

– Cột ngày chứng từ ghi không theo đúng định dạng 30/01/2015

– Trong bảng kê HH – DV bán ra không ghi đúng thứ tự số hoá đơn đã sử dụng, không kê hoá đơn đã hủy vào bảng kê, dễ bị kê khai trùng nhiều lần cho cùng một hoá đơn.

– Trong bảng kê HH – DV hoá đơn mua vào không lập bảng kê riêng đối với những hàng hoá dịch vụ phục vụ cho sản xuất, hàng không chịu thuế GTGT.

– Không lập bảng kê riêng đối với hàng hoá bán ra không chịu thuế GTGT như hàng đại lý bán đúng giá.

4. Những sai sót thường gặp khi mua hóa đơn:

Giấy giới thiệu:

+ Không ghi rõ đến Cơ quan Thuế để mua hoá đơn chỉ ghi chung chung đến liên hệ công tác.

+ Các chỉ tiêu như số giấy giới thiệu, ngày, họ tên, chức vụ người được cử đi, tên chữ ký của người đại diện pháp lý, đóng đấu… không rõ ràng.

Nhân viên đến mua hoá đơn:

+ Không mang theo CMND.

Bạn đang xem: Những sai sót cần tránh khi làm kế toán

+ Không đem theo phiếu theo dõi tình hình cấp phát hóa đơn.

+ Không lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở ký gần nhất.

+ Khi gần hết giờ hành chánh mới đến liên hệ mua hoá đơn.

+ Cử người không hiểu biết về hoá đơn chứng từ như bảo vệ, tạp vụ, nhân viên trực điện thoại… đi mua hoá đơn.

+ Chưa chuẩn bị con dấu khắc tên DN; MST để đóng trên liên 2 sử dụng hoá đơn.

5. Những sai sót thường gặp khi kê khai thuế:

Kê khai thuế GTGT hàng tháng:

+ Thiếu chỉ tiêu 5 – dòng thuế GTGT được khấu trừ

+ Nhầm lẫn giữa các dòng làm sai lệch nội dung của tờ khai.

+ Gộp doanh thu và thuế đầu ra của nhiều thuế suất ghi chung vào một dòng.

+ Kê khai khấu trừ 3% đối với hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nhưng mua về không phải để bán ra.

+ Không tính gộp cả doanh thu của HHDV không chịu thuế GTGT vào chỉ tiêu 1.

+ Nhân viên kế toán làm cho nhiều công ty khác nhau, khi lập tờ khai bằng máy tính quên thay đổi MST, tên công ty, địa chỉ… của công ty.

+ Cần trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.

+ Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.

+ Không tách riêng bảng kê HH – DV mua vào có hóa đơn bán hàng được khấu trừ tỷ lệ 3%. Kê khai thuế TNCN hàng tháng đã chặn trừ tại nguồn.

+ Hàng tháng đã chặn trừ thuế thu nhập của người lao động nhưng chiếm dụng không kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo qui định của pháp lệnh thuế thu nhập.

+ Những đơn vị có nộp thuế TNCN của người nước ngoài, không lập riêng tờ khai hoặc đã kê khai lẫn giữa người Việt Nam với người nước ngoài.

Kê khai TNDN hàng năm:

+ Không chủ động kê khai đúng thời gian theo quy định của Luật thuế, bị cơ quan thuế nhắc nhở, xử phạt hành chính.

+ Đơn vị tính: Nội dung số liệu không tương ứng với đơn vị tính đã ghi bên trên biểu mẫu.

+ Không ghi đầy đủ các khoản chi phí theo đúng mẫu qui định.

Quyết toán thuế GTGT hàng năm:

+ Dòng thuế phải nộp ghi tổng số thuế đầu ra, và dòng thuế đã nộp ghi tổng thuế GTGT đầu vào.

+ Dòng thuế đã nộp năm quyết toán: Ghi sai là số đã nộp cho năm báo cáo . Đúng ra là số đã thực nộp trong năm báo cáo.

Hồ sơ báo cáo quyết toán thuế:

+ Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm tài sản cố định không có hoá đơn hợp lệ.

+ Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.

+ Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế.

+ DN được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế; hoặc chờ cơ quan thuế đến kiểm tra để xác định số thuế được miễn giảm.

Bài viết: Những sai sót cần tránh khi làm kế toán

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: nguyên tắc thủ quỹ – các loại sổ của thủ quỹ – quy định về đánh số thứ tự phiếu thu chi – nguyên tắc lập phiếu chi – kế toán thu chi – quy định về phiếu thu phiếu chi – sổ thủ quỹ – kế toán tiền mặt kiêm thủ quỹ

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những sai sót cần tránh khi làm kế toán 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.