Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan

Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan

Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan – Trường hợp nào khi xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan? Khi DN xuất khẩu tại chỗ và các khu công nghiệp, khu chế xuất những mặt hàng nào không cần phải lập tờ khai hải quan? Thuế suất thuế GTGT đầu ra là bao nhiêu %? 

(Hình ảnh: Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan)

(Hình ảnh: Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan)

A. Về thuế GTGT:

** Căn cứ:

– Thông tư số 219/2013/TT–BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

– Điều 16 Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

** Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

– Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

– Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

– Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng

== > Nếu bên bạn cung cấp những sản phẩm hàng hóa dịch vụ như trên thì áp dụng thuế suất 0% đồng thời không cần lập tờ khai hải quan

*** Điều kiện và thủ tục:

– Hợp đồng, thanh lý hợp đồng

– Đơn hàng, phiếu xuất kho

– Giấy phép kinh doanh của Bên Mua 

– Giấy báo Có ngân hàng thu tiền công nợ khách hàng

– Hóa đơn bán ra thương mại hoặc VAT thuế suất 0%

** Như vậy:

– Được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào

– Không phải lập tờ khai hải quan

– Kê khai thuế đầu ra mục [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% trên tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT)

Bạn đang xem: Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan

B. Về hóa đơn:

** Căn cứ: 

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách đơn giản các thủ tục hành chính

– Tại Khoản 1 Điều 5 sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

** Theo đó:

– Khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thương mại (Invoice ) không sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

– Trường hợp Công ty còn tồn hóa đơn xuất khẩu nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Công ty thực hiện thủ tục hủy theo quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Hóa đơn thương mại do Công ty tự thiết kế theo thông lệ quốc tế nên Công ty không phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Khi kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý Công ty vẫn phải kê khai hóa đơn thương mại trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT.

 

Bài viết: Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Nếu bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính có giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại

– Khi hoàn tất thủ tục bán tài sản, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ các TK 111, 112,… (tổng giá thanh toán)
Có TK 711- Thu nhập khác (giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Đồng thời ghi giảm TSCĐ:
Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) (nếu có)
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ).

– Định kỳ, kết chuyển chênh lệch lớn hơn (lãi) giữa giá bán và giá trị còn lại của tài sản cố định bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phù hợp với thời gian thuê tài sản, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có các TK 623, 627, 641, 642,…

Tags từ khóa: các trường hợp nhập khẩu không cần mở tờ khai – trường hợp không cần mở tờ khai – mở tờ khai hải quan vào khu chế xuất – hàng hóa không phải làm thủ tục hải quan – hàng hoá xuất khẩu không có tờ khai hải quan – bán văn phòng phẩm vào khu chế xuất – dncx là gì – thông tư số 1128/2013/tt-btc

Related Posts

 
Đánh giá Những trường hợp xuất khẩu không phải mở tờ khai hải quan 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.