Chat with us, powered by LiveChat Nộp chậm báo cáo tài chính phạt như thế nào? - Học kế toán thực hành

Nộp chậm báo cáo tài chính phạt như thế nào?

 

Nộp chậm báo cáo tài chính phạt như thế nào? – Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Vậy nộp chậm báo cáo tài chính thì bị xử phạt như thế nào?

(Hình ảnh: Nộp chậm báo cáo tài chính phạt như thế nào?)

(Hình ảnh: Nộp chậm báo cáo tài chính phạt như thế nào?)

Căn cứ vào Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính. Cụ thể:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

 

Bạn đang xem: Nộp chậm báo cáo tài chính phạt như thế nào?

học-kế-toán-thực-hành

Bài viết: Nộp chậm báo cáo tài chính phạt như thế nào?

Có thể bạn quan tâm:

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính hợp nhất:

– Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo các nguyên tắc kế toán như Báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam “Trình bày báo cáo tài chính” và qui định của các Chuẩn mực kế toán khác có liên quan.

– Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự trong toàn Tập đoàn.

– Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và Báo cáo tài chính của công ty con sử dụng để hợp nhất phải được lập cho cùng một kỳ kế toán.

….

Xem thêm: Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính hợp nhất?

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Nộp chậm báo cáo tài chính phạt như thế nào? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.