Chat with us, powered by LiveChat Phần mềm excel đầy đủ các phần hành rất hay - Học kế toán thực hành

Phần mềm excel đầy đủ các phần hành rất hay

Phần mềm excel đầy đủ các phần hành rất hay – Bao gồm tất cả các phần hành như tiền lương, công nợ, hàng tồn kho, tổng hợp , phần kiểm tra các hóa đơn đầu vào, đầu ra , in ấn hàng loạt các chứng từ , bìa sổ sách tự động, báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp,…

Bạn có thể tham khảo:

Tải Excel quản lý và in hợp đồng lao động

Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2019

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/phan-mem-excel-day-du-cac-phan-hanh.png Hình ảnh: Phần mềm excel đầy đủ các phần hành

File bao gồm các sheet sau đây:

– Thông tin doanh nghiệp.
– Bìa sổ ( sổ chi tiết các tài khoản ).
– Danh mục khách hàng.
– Danh mục vật tư hàng hóa.
– Danh mục phát sinh.
– Tổng hợp: Phiếu kế toán; Sổ nhật kí bán hàng; Sổ nhật kí mua hàng; Sổ nhật kí thu tiền; Sổ nhật kí chi tiền.
– Hàng tồn kho: Nhật kí nhập xuất; Phiếu nhập kho/ Nhập chi phí mua hàng; Thẻ kho; Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa; Nhập xuất tồn.
– Kế toán công nợ: Công nợ chi tiết; Công nợ tổng hợp (phải trả khách hàng); Công nợ tổng hợp (phải thu khách hàng).
– Báo cáo tài chính: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Bảng cân đối kế toán; Bảng cân đối tài khoản.
– Báo cáo thuế GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng ; Bảng kiểm ra hóa đơn bán ra; Bảng kiểm ra hóa đơn mua vào; Bảng kê hóa đơn bán ra theo tháng; Bảng kê hóa đơn mua vào theo tháng; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
– Thuế TNCN và thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân; Tờ khau thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
– Kế toán tiền lương: Bảng chấm công; Bảng chấm công thêm giờ; Bảng tính bảo hiểm; Bảng tính thuế TNCN; Bảng lương; Bảng lương cơ bản và các khoản phụ cấp; Phiếu lương.
– Khác (Thanh toán): Phiếu thu chi; Sổ nhật kí chung; Sổ cái tài khoản; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ quỹ tiền mặt VNĐ; Sổ chi tiết tài khoản.

Download Button Link download: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận link file nha!

Các bạn đang xem bài viết: “Phần mềm excel đầy đủ các phần hành rất hay”

Từ khóa liên quan: File excel đầy đủ các phần hành, phần mềm kế toán đầy đủ các phần hành, phần mềm excel đủ các phần hành rất hay, file excel các phần hành trong doanh nghiệp, file excel đủ các phần hành miễn phí. 

Có thể bạn biết: Phím tắt trong Excel 2007, Excel 2010 chèn và chỉnh sửa dữ liệu:
1. Phím tắt Undo / Redo
– Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước đó (nhiều cấp) – Undo.
– Ctrl + Y: Đi tới hành động tiếp đó (nhiều cấp) – Redo.
2. Làm việc với Clipboard
– Ctrl + C: Sao chép nội dung của ô được chọn.
– Ctrl + V: Dán nội dung từ clipboard vào ô được chọn.
– Ctrl + X: Cắt nội dung của ô được chọn.
– Ctrl + Alt+ V: Nếu dữ liệu tồn tại trong clipboard: Hiển thị hộp thoại Paste Special.
3. Chỉnh sửa các ô hoạt động hoặc lựa chọn
– Ctrl + R: Copy ô bên trái.
– Ctrl + D: Copy nội dung ở ô bên trên.
– Ctrl + “: Copy nội dung ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.
– Ctrl + ‘: Copy công thức của ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.
– Ctrl + Shift + +: Hiển thị menu chèn ô / hàng / cột.
– Ctrl + –: Hiển thị menu xóa ô / hàng / cột.
– Shift + F2: Chèn / Chỉnh sửa một ô comment.
– Shift + F10, sau đó M: Xóa comment.
– Alt + F1: Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại.
– F11: Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại trong một sheet biểu đồ riêng biệt.
– Ctrl + K: Chèn một liên kết.
– Enter (trong một ô có chứa liên kết): Kích hoạt liên kết
https://drive.google.com/file/d/1bbBei-O5U67fZ-l0Tx76l3n5hVwyP7rO/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Phần mềm excel đầy đủ các phần hành rất hay 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.