Chat with us, powered by LiveChat Phần mềm excel lập báo cáo tài chính, sổ sách trong doanh nghiệp bất động sản - Học kế toán thực hành

Phần mềm excel lập báo cáo tài chính, sổ sách trong doanh nghiệp bất động sản

Phần mềm excel lập báo cáo tài chính, sổ sách trong doanh nghiệp bất động sản hướng dẫn bạn làm sổ sách và lập báo cáo tài chính một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Mời bạn xem thêm:
File excel mẫu Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung thông tư 200 mới nhất
Phần mềm kế toán excel dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/file-excel-bctc-va-so-sach-cty-bds.pngHình ảnh: File excel báo cáo tài chính và sổ sách trong doanh nghiệp bất động sản

Lập báo cáo tài chính và sổ doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản bao gồm:
Sổ cái 111 – Tiền mặt;
Sổ quỹ tiền mặt;
Sổ tiền gửi ngân hàng;
Bảng trích khấu hao TSCĐ;
Bảng phân bổ chi phí trả trước;
Bảng tổng hợp công nợ phải thu, phải trả;
Bảng cân đối tài khoản;
Báo cáo tình hình tài chính;
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
Bản thuyết minh báo cáo tài chính;
Bảng thanh toán lương;
Bảng chấm công.

Download Button

Link file: Các bạn chat với tư vấn viên để biết về các download file nha!

Các bạn đang theo dõi bài viết: “Phần mềm excel lập báo cáo tài chính, sổ sách trong doanh nghiệp bất động sản”
Từ khóa có thể xuất hiện: File excel lập báo cáo tài chính và sổ sách kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; làm sổ sách và lập báo cáo tài chính trong công ty bất động sản, cách làm sổ sách trong công ty bất động sản bằng file excel; phần mềm kế toán làm sổ sách và báo cáo tài chính trong ngành bất động sản.
Có thể bạn chưa biết: Những điều cần lưu ý khi lập bảng thanh toán tiền lương
Không chỉ dựa vào Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành công việc,..mà kế toán còn phải dựa vào:
Hợp đồng lao động;
Mức lương tối thiểu vùng mới nhất;
Các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế thu nhập cá nhân;
Các khoản đóng và không phải đóng bảo hiểm xã hội;
Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm và chi phí doanh nghiệp và trích vào lương người lao động;….

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Phần mềm excel lập báo cáo tài chính, sổ sách trong doanh nghiệp bất động sản 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.