Chat with us, powered by LiveChat Phần mềm excel tính giá thành công ty may - Học kế toán thực hành

Phần mềm excel tính giá thành công ty may

Phần mềm excel tính giá thành công ty may – Công việc của kế toán giá thành may gia công trải qua rất nhiều công đoạn, quy trình để ra được bước tính giá thành của sản phẩm bởi tính đặc thù của loại hình này.

Bạn cần đọc thêm:

File excel tính lương, BHXH và thuế thu nhập cá nhân

Excel tính giá thành công ty sản xuất – gia công

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/phan-mem-excel-gia-thanh-cty-may.pngHình ảnh: Phần mềm excel tính giá thành công ty may

Quy trình công việc của kế toán giá thành may gia công:
1. Đơn hàng gia công, nguyên vật liệu nhận gia công, thành phẩm gia công
– Phòng kế toán tiếp nhận đơn hàng gia công từ phòng ban khác (phòng kinh doanh, ban giám đốc…) và cập nhât thông tin đơn hàng (khách hàng, các mặt hàng đặt, số lượng, đơn giá, ngày giao hàng dự kiến, các NVL tiếp nhận, số lượng, ngày giao NVL)
– Phòng kỹ thuật định giá tiền lương theo từng sản phẩm hoặc chi tiết sản phẩm theo công đoạn (nếu tính lương theo sản phẩm). Phòng kế toán tiếp nhận tổng đơn giá tiền lương theo từng sản phẩm
– Lập phiếu nhâp kho NVL khi nhận được NVL từ đơn vị thuê gia công theo đơn hàng. Chỉ có số lượng, không có giá vốn
– Lập phiếu xuất kho NVL cho gia công. Chỉ có số lượng, không có giá vốn
– Kế toán lên báo cáo theo dõi giữa NVL nhận được thực tế so với NVL ghi trên đơn hàng và chênh lệch
– Kế toán lên báo cáo theo dõi NVL thực tế nhận và NVL thực tế xuất, chênh lệch
– Kế toán lập phiếu nhập kho thành phẩm gia công và lên báo cáo thành phẩm gia công thực tế sản xuất so với số lượng trên đơn hàng và so sánh
– Kế toán lập phiếu xuất kho thành phẩm cho đơn vị thuê gia công chi tiết theo đơn đăt hàng
2. Tập hợp chi phí lương và chi phí sản xuất chung
– Chi phí lương: Hạch toán và tập hợp chi phí lương cho sản xuất vào cuối kỳ. Có thể chi tiết cho từng đơn hàng, công đoạn hoặc tập hợp chung
– Chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước: Trích khấu hao theo tháng và phân bổ giá trị khấu hao cho sản xuất.
– Chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí NVL phụ và chi phí bằng tiền khác: Hạch toán vào chi phí sản xuất
3. Xác định và cập nhật dở dang: Xác định số lượng, giá trị dở dang chi tiết theo kiểm kê, ước tính
4. Bút toán phân bổ chi phí lương, chi phí sản xuất chung và tính giá thành
Phân bổ chi phí lương, chi phí sản xuất chung: Thông thường kế toán nên chọn 1 tiêu thức phân bổ dùng chung cho 2 loại yếu tố chi phí này. Nếu đưa ra được đơn giá tiền lương thì có thể phân bổ theo tỷ lệ đơn giá tiền lương. Ngoài ra có thể phân bổ theo đơn giá gia công cho từng sản phẩm
Kế toán tính giá thành sản phẩm:
Giá thành sản phẩm i = Chi phí lương i + chi phí sản xuất chung i
Giá thành đơn hàng = Tổng giá thành các sản phẩm trong đơn hàng

Download ButtonLink download: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận link file nhé!!!

Bạn đang đọc bài viết:Phần mềm excel tính giá thành công ty may
Từ khóa liên quan: excel tính giá thành công ty may, cách tính giá thành công ty may, quy trình của kế toán giá thành công ty may, file excel giá thành công ty may cho công ty nước ngoài, file excel tiếng anh tính giá thành công ty may
Có thể bạn chưa biết: Đặc thù về quy trình sản xuất gia công may mặc và giá thành

-Khi gia công thì thường chia làm nhiều công đoạn, khi thực hiện xong công đoạn này sẽ thực hiện điều chuyển tiếp sang công đoạn sau
-Mỗi công đoạn tương ứng với 1 phân xưởng, tổ hoặc khu vực sản xuất. Vì vậy dễ dàng xác định các chi phí trực tiếp cho từng công đoạn
-Khi tính giá thành thì chỉ tính sản phẩm cuối cùng
-Khi có dở dang thì thường là dở dang trên dây truyền sản xuất

https://drive.google.com/file/d/19GshoQJcFOnG5Kd1pcjIRgbwwdSCv9y7/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Phần mềm excel tính giá thành công ty may 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.