Chat with us, powered by LiveChat Phần mềm excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức - Học kế toán thực hành

Phần mềm excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức

Phần mềm excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức – sẽ giúp doanh nghiệp tính được giá thành sản phẩm cách chính xác nhất, từ đó cho phép doanh nghiệp có chiến lược về giá và kiểm soát được sản phẩm có tính cạnh tranh cao mà lợi nhuận thu về vẫn tốt.

Bạn có thể đọc thêm:

File excel tính lương nhân công ngành may qua nhiều công đoạn

Excel lập báo cáo tài chính, sổ sách trong doanh nghiệp bất động sản

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/excel-tinh-gia-thanh-theo-pp-dm.pngHình ảnh: Phần mềm excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức

Trường hợp áp dụng phương pháp định mức:

– Doanh nghiệp đã xây dựng và quản lý được định mức
– Doanh nghiệp có quy trình sản xuất ổn định
– Trình độ tổ chức và tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của kế toán viên tương đối vững.

1. Xác định chi phí nhân công kế hoạch (định mức)
Chi phí nhân công trong kỳ gồm 2 phần đơn giá nhân công kế hoạch và số giờ công kế hoạch để sản xuất 1 sản phẩm
Chi phí nhân công kế hoạch được xác định = Số sản phẩm nhập kho x số giờ công để sản xuất 1sản phẩm x đơn giá giờ công kế hoạch
2. Xác định chi phí nguyên vật liệu định mức
Cũng tương tự như chi phí nhân công. Chi phí nguyên vật liệu định mức được xác định bằng công thức
Lượng nguyên vật liệu định mức = Sản phẩm nhập kho x tiêu hao hợp lý cho 1 sản phẩm x đơn giá kế hoạch của nguyên vật liệu
3. Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Chi phí được tổng hợp và tính giá thành sản phẩm gồm: Chi phí nhân công + Chi phí nguyên vật liệu

Download ButtonLink file: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file download nhé!

Bạn đang đọc bài viết:Phần mềm excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức
Từ khóa liên quan: tải file excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức, cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức, excel giá thành sản phẩm phương pháp định mức.
Điều bạn chưa biết: Hàm QUARTILE trong excel
Pháp: QUARTILE(array, quart)
Trong Đó:
– Array: Mảng hoặc phạm vi ô có chứa các giá trị số mà bạn muốn tìm gì? Giá trị bắt buộc
– Quart: Giá trị cần trả về. Giá trị bắt buộc.

https://drive.google.com/file/d/1e49dMVbCunGB0IcvVImHo41hs4M1r_vu/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Phần mềm excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.