Chat with us, powered by LiveChat Phần mềm kế toán excel miễn phí cho công ty xây lắp tính giá thành theo công trình - Học kế toán thực hành

Phần mềm kế toán excel miễn phí cho công ty xây lắp tính giá thành theo công trình

Phần mềm kế toán excel miễn phí cho công ty xây lắp tính giá thành theo công trình với những tính năng như khai báo vật tư, công trình; xuất vật tư cho công trình; cập nhật dở dang công trình,…. sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. File excel làm kế toán xây lắp, chi phí được nhập theo từng mã công trình, tập hợp chi phí và tính giá thành theo từng công trình.

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/ke-toan-cty-xay-lap-tinh-gia-thanh-theo-cong-trinh.pngHình ảnh: Phần mềm kế toán cho công ty xây lắp tính giá thành theo từng công trình.

Giá thành xây lắp là toàn bộ chi phí chi ra như chi phí nguyên liệu, chi phí máy thi công, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung. Tính bằng tiền để hoàn thành một khối lượng sản phẩm xây lắp nhất định, có thể là một hạng mục công trình hay một công trình hoàn thành toàn bộ.

Phần mềm excel cho công ty xây lắp tính giá thành từng công trình sẽ giúp bạn:

  • Khai báo vật tư, công trình;
  • Cập nhật chi phí công nhân và chi phí lương;
  • Cập nhật dở dang công trình;
  • Tính giá thành;
  • Xuất vật tư công trình.

File Excel tính giá thành sản phẩm xây lắp này được thiết kế cũng khá đơn giản:

03 menu trên cùng dùng để khai báo thông tin doanh nghiệp, khai báo vật tư công trình, cập nhật sản phẩm dở dang.

02 menu bên trái ghi nhận chi phí phát sinh là lượng vật tư xuất dùng cho công trình, chi phí nhân công và chi phí chung.

03 menu bên phải cho phép người dùng xem các báo cáo như bảng cân đối phát sinh công trình, kết quả kinh doanh công trình, giá thành công trình.

Download Button

Link file: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận link download miễn phí.

Bạn đang đọc bài viết: “Phần mềm kế toán excel miễn phí cho công ty xây lắp tính giá thành theo công trình”
Các từ khóa liên quan: phần mềm kế toán công ty xây lắp, cách tính giá thành từng công trình của công ty xây lắp bằng excel, cách ghi nhận giá thành công trình trong công ty xây lắp.

10 vạn câu hỏi vì sao cho các bạn kế toán: Tại sao chi phí nhân công lại cao hơn chi phí nguyên vật liệu đưa vào ?
Khi đó bạn giải thích đơn giản vì công trình có gia công thì nhân công chiếm phần lớn chi phí còn vật liệu chiếm tỉ trọng rất nhỏ
Hoặc có những công trình chỉ lấy được nguyên vật liệu chính còn những nguyên vật liệu phụ không lấy được hóa đơn
Ví dụ: dự toán nguyên vật liệu = 800, nhân công = 400 nhưng khi thi công chỉ lấy được 450 nguyên vật liệu , còn nhân công vẫn là 400 phần NVL kkhông lấy được hóa đơn là phần thiệt cho doanh nghiệp => lãi lớn, chứ không có chuyện không lấy được hóa đơn NVL lại đi lấy chi phí nhân công đắp vào.
https://drive.google.com/file/d/16CrPbmr43fZ8a_RMaLQRdpOjCdFoUJ_o/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Phần mềm kế toán excel miễn phí cho công ty xây lắp tính giá thành theo công trình 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.