Chat with us, powered by LiveChat Phần mềm HTKK 3.3.3 (18/08/2015)

Phần mềm HTKK 3.3.3 (18/08/2015)

Phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất hiện nay. Phần mềm HTKK 3.3.3 của Tổng cục thuế cho ra mắt phiên bản ứng dụng hỗ trợ kê khai (KK) thuế qua mạng mới nhất hiện nay. Phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất này sửa đổi bổ sung, một số mẫu biểu củaThông tư 92/2015/TT-BTC giúp người nộp thuế và Đại lý thuế trong việc kê khai thuế qua mạng này.
HTKK đã có phiên bản mới 3.4.0 :  Tải HTKK 3.4.0 ngay

3.3.3
1. Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên ứng dụng HTKK 3.3.3 mới nhất, iHTKK, QTTNCN
– Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên chức năng KK Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 16TH) và Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN của HTKK 3.3.3 mới nhất) theo nội dung thay đổi địa bàn hành chính nêu trên, cụ thể:
2. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TNDN, TNCN, thuế môn bài và danh mục phí, lệ phí trên ứng dụng HTKK 3.3.3, iHTKK
– Bổ sung chức năng kê khai các tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN, 06/TNDN và hết hiệu lực tờ khai 08B/KK-TNCN từ kỳ tính thuế năm 2015 theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC.
– Bổ sung/nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
– Cập nhật danh mục phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, trong đó:
+ Bổ sung “Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện”
+ Đổi tên “Phí sử dụng, bảo vệ tần số vô tuyến điện” thành “ Phí sử dụng tần số vô tuyến điện”
Phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất hiện này của Tổng cục thuế
Bắt đầu từ ngày 18/08/2015, khi tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.3 mới nhất, iHTKK 3.1.5 và phần mềm QTTNCN 3.2.3 thay cho các phiên bản trước đây.
(*) Điểm mới của phần mềm HTKK phiên bản 3.3.3 mới nhất hiện nay.
Với những điểm mới thông tư 92/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC, Với những chức năng cấp nhật, bổ sung cho thông tư 92/2015/TT-BTC phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất như sau:
– Nâng cấp thêm danh mục địa bàn hành chính và chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân (mẫu 09/KK-TNCN) trên ứng dụng HTKK 3.3.3 mới nhất , QTTNCN;
– Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí, lệ phí, tờ khai thuế bảo vệ môi trường trên ứng dụng HTKK 3.3.3 và iHTKK;
– Nâng cấp một số nội dung khác trên ứng dụng HTKK 3.3.3 mới nhất ra mắt;
– Bổ sung khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý trên HTKK 3.3.3 mới nhất
– Bổ sung Quy định rõ việc xác định doanh thu thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh chi tiết như: Trích dẫn thông tư 92/2015/TT-BTC “Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp trên tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

– Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”;

Phần mềm HTKK 3.3.3 (18/08/2015)

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Phần mềm HTKK 3.3.3 (18/08/2015) 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.