Chat with us, powered by LiveChat THUẾ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

THUẾ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

 

 

Thuế phí và lệ phí

Thuế phí và lệ phí

THUẾ PHÍ VÀ LỆ PHÍTrong nguồn thu ngân sách của Nhà nước thì thuế, phí và lệ phí chiếm tỷ lệ lớn (hơn 80%). Thu ngân sách nhà nước là thu bắt buộc, chủ yếu thông qua thuế. Nộp thuế là nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân, chính sách về thuế là một phần của chính sách tài chính.

1.Khái niệm
Thuế là nguồn thu theo nghĩa vụ được quy định theo pháp luật.

Ở Việt Nam có hai loại thuế: thuế trực thu là thuế đánh trực tiếp vào thu nhập (thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập cá nhân) và thuế gián thu (thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế sử dụng tài nguyên…).
– Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được quy định trong Danh mục phí do Nhà nước quy định.

THUẾ PHÍ VÀ LỆ PHÍ
– Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được uỷ quyền phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí do Nhà nước quy định.
2.Tính chất
-Thuế: mang tính chất bắt buộc, không mang tính đối giá, hoàn trả gián tiếp
-Phí: mang tính bắt buộc tương đối, mang tính đối giá, hoàn trả trực tiếp
-Lệ phí: mang tính bắt buộc tương đối, không mang tính đối giá, hoàn trả trực tiếp
3.Thẩm quyền thu

Thuế phí và lệ phí

Thuế phí và lệ phí

-Thuế: cơ quan nhà nước có thẩm quyền: cơ quan thuế, hải quan, cơ quan khác do Chính Phủ ủy quyền
-Phí: tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ có trong danh mục pháp lệnh phí và lệ phí
-Lệ phí: cơ quan tổ chức cá nhân được nhà nước ủy quyền
4.Điều kiện thu
-Thuế: Thuộc diện nộp thuế theo quy định của pháp luật
-Phí: nhu cầu sử dụng dịch vụ
-Lệ phí: sử dụng dịch vụ gắn với chức năng quản lý nhà nước
5.Ví dụ
-Thuế: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp…
-Phí: phí sử dụng đường bộ, học phí, viện phí…
-Lệ phí: lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng chứng thực…

THUẾ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá THUẾ PHÍ VÀ LỆ PHÍ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.